ČSSD - Brno město

ČSSD BRNO - město Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město
ČSSD Brno - město ČSSD Brno - město ČSSD Brno - město

Nejnovější články

 • Út 24.05.2016 21:20 | Tiskové zprávy

  Tiskové prohlášení Předsednictva MěVV ČSSD Brno – město k vypovězení dohody o společném postupu ze strany KDU-ČSL

  V Brně 24. 5. 2016

 • Po 23.05.2016 10:52 | Tiskové zprávy

  Jalta – naděje pro úřad nebo další problém?

  Chtěl bych Vás seznámit se situací ohledně pasáže Jalta na Dominikánském náměstí hned vedle budovy Magistrátu města Brna. Tato budova byla delší dobu nabízena nejrůznějším subjektům k odprodeji, ani do dnešního dne ještě není o jejím osudu rozhodnuto. Kvůli tomu ani nebylo do tohoto objektu adekvátně investováno a tato jinak velmi architektonicky cenná budova není v dobrém technickém stavu, je jasné, že si její oprava vyžádá nemalé prostředky.

 • Čt 19.05.2016 17:56 | Tiskové zprávy

  Lepší životní prostředí - MČ Brno-Vinohrady pokračuje v naplňování svých dlouhodobých programových priorit

  Ve finančním období EU 2014-2020 je v rámci Operačního programu Životní prostředí možné žádat o podporu (dotaci) v pěti prioritních osách. Čtvrtá prioritní osa nese název Ochrana a péče o přírodu a krajinu a nabízí specifický cíl (4.4) – zlepšení kvality prostředí v sídlech.

 • Po 16.05.2016 16:47 | Tiskové zprávy

  Petr Vokřál: Nejde nám o funkce, zůstáváme v zájmu města Brna

  Petr Vokřál se doposud choval jako agro-manažer, který trpělivě čeká, až nakupené problémy vyhnijí. Vypadá to, že se mu místo toho začaly problémy úspěšně množit. Nejen že se lidovci po mediálním zastrašování spoluprací s komunisty a dopisu katolické elity nepoložili, ale svou rezignací na posty ve vedení města Brna jasně ukázali, že mají plné zuby těchto praktik a na funkcích nelpí.

 • Po 16.05.2016 10:18 | Tiskové zprávy

  V Obřanech bude workoutové hřiště

  Uznávám, že tento anglicko-český slovní spletenec nezní příliš libozvučně. Skrývá se však za ním v podstatě něco na způsob venkovní posilovny, tedy místa, kde si budeme moci zacvičit pod širým nebem. Workouty jsou velmi populární v zahraničí, kde najdete cvičit zástupce snad všech generací. Od agilních seniorů až po děti předškolního věku. Každý, kdo byl na dovolené třeba v Bulharsku, či Francii, ví, o čem píši.

RSS

Tiskové prohlášení Předsednictva MěVV ČSSD Brno – město k vypovězení dohody o společném postupu ze strany KDU-ČSL

Út 24.05.2016 21:20

V Brně 24. 5. 2016

V pozdních nočních hodinách 23. 5. 2016 nás informoval předseda Městského výboru KDU-ČSL Brno-město Jiří Mihola o rozhodnutí výboru odstoupit od dohody s ČSSD o společném postupu při koaličním vyjednávání na brněnské radnici.

Je pro nás velmi obtížné porozumět protichůdným krokům, které brněnská KDU-ČSL učinila v posledních dnech. V pondělí 16. května lidovci rezignovali na posty v Radě města Brna a předsedu finančního výboru, čímž se naprosto jasně vymezili proti ostatním stranám bývalé koalice. O týden později v pondělí 23. května se rozhodli vypovědět platnou dohodu s ČSSD, která se jim přestala hodit, a zahájit tak ponižující cestu zpět do staré koalice. Domníváme se, že nekonzistentní kroky brněnské KDU-ČSL jsou ovlivněny strachem o ztracené postavení ve vedení města a vlažným lidoveckým přístupem k uzavřeným dohodám.

Jednání o uzavření dohody o společném postupu ČSSD a KDU-ČSL zahájil z vlastní iniciativy osobní schůzkou předseda brněnských lidovců Jiří Mihola v pátek 8. dubna 2016, následně byla o víkendu dohoda, jejíž text navrhla KDU-ČSL, podepsána zastupiteli obou stran a schválena většinou městského výboru KDU-ČSL per rollam.

 

Text dohody z 10. dubna 2016:

 

Preambule

Vycházeje z toho, že Hnutí ANO 2011 a Hnutí Žít Brno s podporou Pirátů při existenci stávající koalice zahájila bez vědomí ostatních koaličních partnerů (KDU-ČSL a SZ) vyjednávání o změně koaličních partnerů a při vědomí toho, že kluby zastupitelů zvolených za ČSSD a KDU-ČSL a jejich jednotliví členové jsou představiteli stran s největším programovým a ideovým průnikem a při vědomí vzájemné důvěry a vzájemně dobrých zkušeností v koalicích jak na vládní, tak krajské, ale i na úrovni městských částí, dohodly se tyto kluby a jejich jednotliví členové na uzavření této dohody.

I.

Ve volbách do zastupitelstva města Brna uskutečněných konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 získala ČSSD 11 zastupitelských mandátů a KDU-ČSL 7 zastupitelských mandátů.

Kluby zastupitelů a jejich jednotliví členové zvolení za ČSSD a KDU-ČSL tímto deklarují vůli společně převzít odpovědnost za řízení města Brna do konce stávajícího volebního období, tedy do voleb, které se budou konat v roce 2018.

Kluby zastupitelů a jejich jednotliví členové zvolení za ČSSD a KDU-ČSL budou společně usilovat o to, aby společným jednáním nalezly partnera/y k tomu, aby byla vytvořena koalice, která bude v první řadě v co největší míře naplňovat programové a ideové cíle obou stran a aby tato koalice získala podporu nadpoloviční většiny členů zastupitelstva města Brna.

O naplnění cílů této dohody budou nadále obě strany a kluby jejich zastupitelů s dalšími subjekty jednat výhradně společně.

 

Nabídku hnutí ANO na jednání o samostatném vstupu do koalice, totožnou jako obdrželi lidovci, jsme s odkazem na platnou dohodu odmítli již minulý týden, neprodleně po jejím obdržení. ČSSD je zvyklá držet dané slovo za každých okolností, raději budeme zrazeni, než abychom zradili. Oceňujeme korektní přístup Kláry Liptákové a dalších pěti členům městského výboru KDU-ČSL, kteří hlasováním podpořili dodržení dohody o společném postupu. Přejeme brněnské KDU-ČSL, aby brzy získala zpět svoji vnitřní rovnováhu a důstojnost.

 

Za Předsednictvo MěVV ČSSD Brno-město

Oliver Pospíšil,
předseda MěVV ČSSD Brno-město