Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Bikesharing má zelenou, může ale ještě narazit

Po 09.11.2015 14:06

Rada MČ Brno-střed nedávno dala zelenou záměru města realizovat bikesharing. Materiál prošel samosprávou hladce, ale samotnou realizaci nevidíme příliš optimisticky. Projekt má hodně úskalí a realizace nebude snadná.

Nad dimenzemi projektu máme pochybnosti

Proti podpoře cyklistiky naše organizace nikdy nebyla, avšak rádi bychom při podporování této činnosti zachovali zdravý rozum, efektivitu a postupovali přiměřeně skutečným potřebám obyvatel.

Investiční projekt bikesharingu, který rada MČ nedávno schválila, už byl v březnu schválen radou města. V současné podobě se nám zdá předimenzovaný, protože hustota stojanů a počet kol na obyvatele bude vyšší, než je tomu ve velkých evropských velkoměstech (srovnatelná Vídeň má poloviční počet kol, Dublin pětinu). Naopak Brno je svou velikostí pro realizaci takového projektu na hraně.

Projekt počítá s realizací bikesharingu ve třech fázích. Pro první etapu je uvažováno 84 stanic s 1.260 stojany, pro druhou 34 stanic s 520 stojany pro třetí 172 stanic s 2.580 stojany. První etapa zaujímá 3,3 % rozlohy města (7,63 km²). První etapa realizace zasahuje centrum a riviéru. Druhá etapa Královo pole a ve třetí se rozšiřuje na východ, jih a západ města. Celková rozloha území by mohla obsáhnout téměř 28 km².

Otázkou je také ekonomika provozu. Původní projekt počítal s tím, že půlhodinová výpůjčka bude zadarmo. S tím už tento záměr nepočítá (zřejmě došlo ke změně) a pokud nebudete využívat kredit, bude půjčka do půl hodiny stát 15 Kč; do 60 minut korun 25 Kč a další hodina 100 Kč.

Tyto detaily jistě nejsou neměnné a rádi bychom u takto velké investice pomohli nastavit provoz tak, aby byl atraktivní a alespoň částečně rentabilní. Výnosnost bude třeba hlídat a podmínit jí realizace dalších etap projektu.

Náklady mohou být osudný problém

Odhad výše nákladů realizace 1. a 2. etapy je 98 milionů Kč. Provozní náklady se mají ve výši 56 milionů rovnat provozním výnosům obou etap realizace. Je zřejmé, že na provoz bude projekt těžko vydělávat. Počáteční investice na zřízení ve výši 98 milionů má jít z úrovně města, které na ni však nezajistilo dotaci.

Uvolnění takto velké sumy nemusí být politicky snadné. Některé velké projekty nemají zajištěno financování a určité záměry musely být kvůli vysokým nákladům zavrženy. Vzpomeňme například na slib Zelených snížit cenu „šalinkaret", který narazil na odpor koaličních kolegů. Za „cenu“ bikesharingu by mohli splnit slib levnějšího jízdného až 67.000 Brňanům (26.000 každoročně).

Pokud by město nenašlo dostatečné prostředky pro tuto investici, mělo by projekt přenechat soukromým podnikatelským subjektům (což bývá v evrop. městech zvykem) a zvážit pouze dotaci.

 

Bc. Jindřich Zechmeister
zastupitel ZMČ Brno-střed