Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Brno bez územního plánu? Znepokojující realita se blíží.

Po 27. 2. 2017 14:10

V posledních letech ceny bytů v Brně prudce rostou. Poměr mezi cenami bytů a průměrnými mzdami je nejhorší ze všech měst v České republice - pro lidi s běžnými příjmy začíná být pořízení bytu pro vlastní bydlení téměř nedostupné. Na vině je vedle levných úvěrů i omezená nabídka nových bytů, s čímž úzce souvisí i problematika územního plánování.

V Brně pořád platí zastaralý a nevyhovující územní plán z roku 1994. Rozsáhlou aktualizaci územního plánu, schválenou v minulém volebním období, která řešila řadu nejpalčivějších problémů a velká většina jimi řešených záležitostí byla nesporně ve prospěch města, zrušil z formálních důvodů krajský soud. Současné vedení města nepodalo proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek a ochudilo se tak možnost přezkoumání problematiky Nejvyšším správním soudem. Přitom Nejvyšší správní soud má často poněkud méně rigidní přístup než krajský soud, jak dokazuje např. judikát ve věci obchvatu Znojma. Dosud prosazovaný názor rezortního náměstka pana Andera o tom, že město nemůže pokračovat v přerušeném procesu pořizování nového územního plánu, byl nesprávný. Tehdy vedení města tvrdilo, že nemůže pokračovat v procesu pořizování nového územního plánu, protože nebyly vydány zásady územního rozvoje. Přitom na nesprávnost tohoto výkladu upozorňovala ministryně pro místní rozvoj přinejmenším již v srpnu 2015, ovšem vedení města to ignorovalo. Proč si tehdy nenechal resortní náměstek nebo odbor územního plánování zpracovat právní analýzu nebo minimálně proč nevznesl dotaz na krajský úřad jako na orgán povolaný k metodickému vedení v této věci?

Jakmile byly krajem zásady územního rozvoje vydány, resortní náměstek tvrdil, že ani tak město nemůže pokračovat v procesu pořizování nového územního plánu protože ZÚR řeší některé dopravní stavby nadregionálního významu územní rozervou. Zástupci ČSSD v komisi územního plánování rady města Brna opakovaně tento výklad zpochybňovali a žádali aby byla předložena nějaká právní analýza. K tomu však nedošlo a Rada města Brna schválila dne 8.11.2016 usnesení, kterým doporučovala zastupitelstvu fakticky ukončit proces pořizování nového územního plánu a v tomto duchu byl připraven i materiál do Zastupitelstva města Brna. Zástupci ČSSD opět upozorňovali na nesprávnost takového výkladu a problematičnost takového usnesení. Poté byl chystaný materiál z pořadu jednání zastupitelstva dne 15.11.2016 stažen a vedení města si nechalo zpracovat právní analýzu. Město ovšem ztratilo drahocenný čas a dostává se nyní do časové tísně. Obce totiž mají ze zákona lhůtu na pořízení nového územního plánu pouze do roku 2020 – potom přestane platit i ten z roku 1994. Co by se v takovém případě v brněnském územním plánování a územních řízeních stalo, lze jen těžko domyslet. Ve sněmovně sice leží poslanecký návrh na prodloužení této lhůty, na jeho schválení však rozhodně nelze spoléhat už proto, že tomu není nakloněno příslušné ministerstvo. Naopak je třeba střízlivě počítat s variantou, že k žádnému posunutí termínu nedojde.

O tom, že si vážnost situace začal uvědomovat i brněnský odbor územního plánování, svědčí to, že nyní z ničeho nic, ještě předtím, než byly zpracovány příslušné právní analýzy, začal pokračovat v přerušeném procesu pořizování nového územního plánu započatém v roce 2002. Resortní náměstek však preferuje variantu podle které by město ukončilo rozpracovaný proces pořizování začalo tento proces úplně od znovu. Tato varianta však znamená, že město bude od 1.1.2021 bez územního plánu a tento stav může trvat dlouhé roky. Jaké by to mělo důsledky v praxi, to si zatím nikdo asi ani neumí představit.

JUDr. Jiří Oliva
1. místopředseda ČSSD Brno – město
(člen komise územního plánování Rady města Brna)