Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Brno: Investoři mají zájem !

Čt 25.03.2010 00:00

Brno připraví nové plochy Brněnské průmyslové zóny - Černovická terasa.

Investoři mají zájem o obsazení dalších ploch Brněnské průmyslové zóny. Na základě zájmu několika investorů zahájilo město Brno přípravy na obsazení dalších ploch Brněnské průmyslové zóny - Černovická terasa. Rada města Brna vzala v úterý 23. března 2010 na vědomí žádost čtyř společností o pronájem a budoucí prodej pozemků na území Brněnské průmyslové zóny ? Černovická terasa.

 Statutární město Brno proto vyhlašuje tři dvoustupňová nabídková řízení na pronájem a budoucí prodej pozemků v k. ú. Černovice, obec Brno ve vlastnictví statutárního města Brna za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů a související infrastruktury. Cílem nabídkového řízení je najít investory na pronájem pozemků a uzavření budoucí kupní smlouvy na vymezené území Brněnské průmyslové zóny -Černovická terasa, kteří na pozemcích zajistí na svůj náklad výstavbu průmyslových objektů a s nimi související infrastruktury a jejich následné provozování.

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna