Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Brno pokračuje v budování nové kapacity mateřských škol

Út 25.05.2010 00:00

V ZŠ Staňkova vzniknou 4 třídy pro MŠ

Rada města Brna schválila na své schůzi 26. května 2010 investiční záměr "Rekonstrukce přístavby ZŠ Staňkova 14 na 4 třídní mateřskou školu včetně vybudování zahrady". Předmětem investice je rekonstrukce samostatného křídla budovy ZŠ Staňkova 14 za účelem umístění 4 třídní mateřské školy. Termín předpokládané realizace je 2010/2011 s celkovou investicí 25,7 mil. Kč.

"V loňském roce jsme s několika městskými částmi odstartovali rozšíření stávajících mateřských škol a tato současná investice je pokračováním naší snahy využít pokud možno liché prostory pro předškolní výchovu", řekl primátor města Brna Roman Onderka.

 MČ Brno-Královo Pole v současné době řeší problematiku umístění dětí předškolního věku do mateřské školy. V současné době městská část provozuje 11 mateřských škol, z toho dvě dvoutřídní mateřské školy se nacházejí vzhledem ke stáří budov ve stavu nevyhovujícím. Jedná se o MŠ Božetěchova 15 a MŠ Staňkova 14. V obou MŠ je především velký problém se sociálním zázemím pro děti i personál. Situace kolem MŠ Božetěchova se vyřešila tím, že předškolní zařízení bylo přesunuto do nově vybudovaných prostor Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8.

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna