Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Brno se chopilo příležitosti

Čt 20.05.2010 00:00

Desítky žádostí, desítky realizovaných projektů a stálá příprava projektů budoucích.

Městu Brnu se podařilo pořádně uchopit pomocnou ruku Evropské unie, konkrétně mám na mysli dotace z unijních prostředků. V roce 2009 podalo 36 žádostí na projekty v celkové hodnotě téměř 1,6 miliardy korun s požadavkem na dotace ve výši 950 milionů. Řídící orgány doporučily k realizaci 21 projektů v objemu téměř jedné miliardy korun a s dotací ve výši 560 milionů. Další žádosti jsou ve schvalovacím procesu.

Pouze dvě z žádostí podaných městem byly zamítnuty. Vzhledem k obrovskému přetlaku konkurenčních projektů to rozhodně není špatný výsledek. Předkládání žádostí je mechanismus velmi složitý a na kvalitu žádostí jsou uplatňována velmi přísná kritéria. Unie musí mít detailní přehled o tom, zda dotace směřují na projekty podle přesně určených pravidel.

V Brně se díky evropské podpoře začíná se zateplováním objektů obou městských nemocnic a dále škol v ulicích Mutěnické, Novolíšeňské a Charbulově a na náměstích Horáckém a Jihomoravském, upravují se veřejná sportoviště a městská zeleň nejen ve středu města, ale i na sídlištích. Dále se provádějí nákladné úpravy veřejných prostranství v centru Brna a nakoupily se také moderní tramvaje. Výčet ale samozřejmě není úplný.

Naskýtá se také reálná šance z unijních prostředků podpořit například rekonstrukci hradu Špilberku a přilehlého parku, památkovou obnovu vily Tugendhat, dotace půjdou na zpřístupnění kostnice u kostela sv. Jakuba a další zajímavé projekty. Práce na přípravě dalších akcí budou samozřejmě pokračovat i nadále, a to minimálně do ukončení programovacího období v roce 2013. A proč se Brnu v tomto směru daří? Je to především zásluhou Oddělení implementace evropských fondů Magistrátu města Brna.

Roman Onderka

primátor města Brna (ČSSD)