Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Brno-střed: Měsíc březen opoziční optikou

Po 30.03.2015 11:49

Ačkoliv by se mohlo zdát, že poslední dny a týdny nepřinesly na radnici MČ Brno-střed žádné velké milníky, i měsíc březen byl poměrně bohatý na události, které ovlivní chod naší městské části. Ty nejzajímavější přinášíme i s naším pohledem na ně.

  • Začátkem března uplynulo 100 koaličních dní. Pohled na realitu posledních měsíců na radnici a naše stanoviska jsou k přečtení na webu naší MO. Shrnuto a podtrženo, ČSSD trvale kritizuje zejména chybějící koncepci koalice, a také neodbornost a nepřipravenost koaličních radních a zastupitelů, což způsobuje prokazatelné zpomalení chodu radnice. Stížnosti občanů se schází v kontrolním výboru, jehož předseda je trvalým kritikem rychlosti projednávání radou.
  • Další vývoj má kauza zastavení privatizace městských bytů, která se přímo dotýká také obyvatel MČ Brno-střed. ČSSD i nadále pevně stojí za obyvateli těchto domů, jejichž životy svévolné rozhodnutí vedení města Brna přímo zasáhlo. Také nynější zástupci koalice na úrovni města Brna se v minulém volebním období napadanými pravidly privatizace městských bytů řídila a zásadní změna jejich postojů se tak jeví jako účelová. Původně deklarovaná nezákonnost pravidel se nepotvrdila a koalice se pouze snaží alibisticky zbavit těžkého politického rozhodnutí, přičemž už nyní je zřejmý budoucí velké zvýšení cen privatizovaných bytů a domů.
  • Dne 31. května má být dokončena rekonstrukce Zelného trhu. K tomu se pojí obsazení 106 prodejních míst stánkového prodeje, které se budou přidělovat formou losování. Objektivita losování je nesporná, stále ale nejsou jasná pravidla přidělování míst, což může působit mezi žadateli zmatek. Panují reálné obavy, že výsledkem bude méně prodejních míst, více souběžných žádostí a tedy i méně uspokojených zájemců. Výsledek celé akce se dá jen stěží předpokládat.
  • Rada městské části projednala mimo dopravní komisi i mimo zasedání zastupitelstva otevření centra města cyklistům a své souhlasné stanovisko předala vedení města Brna. Jak bude centrum s cyklisty vypadat vlastně stále nevíme, nedomníváme se však, že je vhodné otevřít cyklistům celé centrum. Dlouhodobě poukazujeme zejména na nejfrekventovanější části stávající pěší zóny – zejména ul. Masarykovu.
    Veřejná výzva k připomínkování na webu městské části má nejasný význam; nevíme, jestli se případnými připomínkami bude ještě někdy někdo zabývat.
  • V rámci Komise dopravy jsme podpořili připojení k záměru realizační studie rezidenčního parkování. Přistoupení k realizaci rezidenčního parkování připravilo minulé vedení radnice Brna-středu a my jsme rádi, že se současná koalice alespoň zabývá myšlenkou koncepce změny parkovacího systému v Brně-středu. ČSSD bere rychlé a efektivní řešení tohoto problému jako nutnost.
  • Radnice MČ Brno-střed má nového tajemníka. Chtělo by se říci „konečně“, ovšem samotná osoba nového tajemníka úřadu, tedy pana Petra Štiky, nás nenaplňuje přílišným optimismem. Úřad městské části Brno-střed potřeboval tajemníka, který svým charakterem a morálním kreditem napraví dění i dojem radnice, avšak Petr Štika díky své minulosti působí jako další kontroverzní až problematická osoba. Odpovědnost za výběr tajemníka ÚMČ sice nese vedení radnice v čele se starostou Landou, avšak případné následky takového výběru by si případně nesl celý úřad městské části.

A na závěr: tuto středu se uskuteční 4. zasedání ZMČ a připadá tak na „Apríla“. Jsme zvědavi, zda bude koalice pokračovat ve svých sedmihodinových zmatcích a dohadech, nebo v tento den symbolicky zanechá recese a vezme svůj koaliční úděl konečně vážně.

 Mgr. David Čížek

Člen VMO 01 ČSSD Brno-střed