Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Brno-střed: Měsíc květen předzvěstí letního pábení

Pá 05.06.2015 10:18

Čím více se blíží léto, tím menší je aktivita vedení městské části Brno-střed. Radnice v květnu nepřinesla žádná přehnaně kontroverzní rozhodnutí ani převratné změny, což je v porovnání s minulými měsíci pozitivní zjištění. Chceme-li však, aby MČ Brno-střed nestagnovala a nežila jen z let minulých, pak není klid, který zavládl na radnici Brna-středu, ničím přijatelným – ani pro opozici, ani pro obyvatele Brna-středu.

Měsíc květen ale přinesl přes zdánlivý klid události, které měly co dočinění i s naší městskou částí:

  • V oblasti školství přešlapuje MČ Brno-střed na místě a nemá zájem hledat řešení, a tak zasáhlo vedení Jihomoravského kraje. Pasivní přístup k problémům s kapacitou školských zařízení trvale kritizujeme a rodiče dětí zatím nevidí ani ono pověstné světýlko na konci přeplněného tunelu. Řešení tak nabídl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který nabídl městu Brnu a potažmo i obyvatelům MČ Brno-střed vytvoření až 150 míst v plánované mateřské školce v budově bývalé „elektroprůmyslovky“ na Kounicově ulici. Je jasné, že pokud město Brno na tuto velkorysou nabídku kývne, uleví se tak velké spoustě rodičů i pedagogů. Ne však přičiněním koalice MČ Brno-střed…
  • V průběhu května byly dokončeny poslední úpravy Zelného trhu. Více než slavnostní otevření tržiště či povedená oprava náměstí na sebe strhly pozornost spory mezi trhovci a radnicí. Na vzniklý problém jsme upozorňovali již několikrát, stížnosti prodejců se dostaly také do Kontrolního výboru městské části a nespravedlnost výběru prodejců a prodejních míst, ať už chtěná či nechtěná, bude mít jistě dohru. Připomeňme, že jádrem sporu jsou nejasná a netransparentně vzniklá i schválená pravidla přidělování prodejních míst na Zelném trhu. Někteří trhovci díky administrativním chybám a zmatkům získali místo na Zelném trhu i Moravském náměstí, jiní přišli nesmyslně o místo, na kterém prodávali několik dlouhých let, a někteří k zamítnuté žádosti obdrželi jako bonus nálepku „překupníků“. Zvláštní byl rovněž způsob losování prodejních míst, kdy se „losovalo“ z předem vybraných prodejců.
  • O titul „Nejpracovitějšího zastupitele roku“ si velmi důrazně řekl radní pro legislativu Svatopluk Bartík. Ten po půlroce ve funkci vykázal svou první aktivitu, a to v podobě aktualizace Jednacího řádu ZMČ. Předložený dokument spatřil oficiálně světlo světa na květnovém zasedání ZMČ, a jak pomalu se rodil, tak rychle byl zase stažen. Obsahoval totiž takové množství věcných i jazykových chyb, omylů a neexistujících odkazů, že byl po krátké rozpravě pro jistotu vydáván za nepovedený vtip. Kolik času na jeho opravu bude radní Bartík potřebovat, se už radši nikdo neptá…
  • Jak již dříve zaznělo ze strany některých koaličních zastupitelů, budova radnice MČ Brno-střed by se přes prázdniny měla stát večerní kulturní atrakcí. Na jejím nádvoří se totiž chystá letní kino. Snahy o rozšíření nabídky kulturních akcí na území naší městské části jsou jistě chvályhodné, ale měly by být promyšlené a se zajištěným zázemím (toalety, hygienické podmínky, bezpečnost, energie…). V tisku se také objevily informace, že např. promítání filmů na dvoře radnice Brna-středu bude prakticky na úkor jiných městských částí, kde bylo promítání zvykem v posledních letech. Takový krok by jistě nebyl zcela na místě, i MČ Brno-střed by měla mít zájem na vyváženosti kulturních akcí na území města Brna.
  • Ani ne tak v rámci Brna-středu, ale spíše v souvislosti s městem Brnem se stále častěji objevují zprávy o tom, co všechno bude město Brno budovat. V poslední době je to např. sjezdovka, rychlobruslařská dráha, atletická hala nebo nový fotbalový stadion. ČSSD Brno-střed vždy podporovala sport a ve svém programu vždy uváděla podporu sportovních aktivit na čelních místech. Budeme velmi rádi, pokud se podaří podporovat brněnské sportovce v co nejvyšší míře, avšak nesmí se jednat o bezhlavé projekty ve spolupráci s pochybnými existencemi či společnostmi, a také – samozřejmě – musí jít o podporu vyváženou. V posledních nápadech náměstkyně Liptákové či primátora Vokřála, které se objevili v tisku, lze spatřit spíš touhu po přislíbení co největšího množství sportovních staveb a zalíbení se voličům, aby byly co nejrychleji zapomenuty kauzy, které vedení města Brna průběžně generuje a nyní neví, jak je řešit.
  • Vyvoláním starých křivd rozpoutalo zejména hnutí Žít Brno a jejich Akt smíření velkou veřejnou i odbornou diskuzi o poválečném odsunu německých obyvatel z území města Brna. Rádi bychom již tuto debatu z naší strany uzavřeli konstatováním, že události druhé světové války a historie města Brna nejsou od toho, aby se na nich kdokoliv pokoušel sbírat politické body velkolepými gesty. Litujeme všech nevinných obětí a rádi bychom jim dopřáli zaslouženou úctu a klid.

 

Mgr. David Čížek
ČSSD MO 01 Brno-střed