Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Brno-střed vybírá transparentně. Nebo ne?

Út 28.04.2015 07:46

Zastupitelé Sociální demokracie Brno-střed se podivují nad netransparentností výběru uchazečů o prodejní místa a zvláštním výkonům a výrokům uvolněných zastupitelů Brna-středu.

Losovačka o Zelňáku

Otevření Zelného trhu a obnovení prodeje už je za dveřmi, čehož si všímá i brněnský tisk. „Rozhodli jsme se upřednostňovat zemědělce a lokální pěstitele. A také ty, kdo na trzích prodávají už dlouhá léta“, komentuje místostarostka Flamiková pro iDnes výběr uchazečů. Jak však probíhala selekce uchazečů nevíme.

Pokud uvolněná zastupitelka deník také informovala o počtu prodejních míst, kterých není v žádném případě 146, ale pouze 106, jedná se o tristní neznalost vlastní gesce.

Zastupitelé se dozvěděli pouze o záměru losování uchazečů, které mělo být férové. Více informací jsme ne-dostali a pravidla šla rovnou na úřední desku. Otázkou je, jak se tvořil seznam žadatelů, jak je radnice vyřa-zovala a jak se přiřazovali k prodejním místům.

V oznámení o přijímání žádostí ani provozním řádu nebyla žádná podmínka ohledně historie prodejce. Z tisku se ale dozvídáme, že radnice některé prodejce vyloučila. Místostarostka Flamiková se odvolává na přestupky vyřazených prodejců u České zemědělské a potravinářské inspekce, ale toto kritérium tržní řád nezná a nebylo v oznámení uvedeno jako důvod pro vyloučení uchazečů.

Z losování uchazečů byl zveřejněn zápis, avšak nejsou v něm uvedeni účastníci akce, místo a čas losování, pravidla ani přítomnost notáře. Nevíme, kolik bylo uchazečů celkově a jaká část z nich byla uspokojena. Ne-víme, jak radnice uplatnila svá diskriminační kritéria. Ze zápisu je však zřejmé, že místa vedle sebe mají zcela určitě rodinní příslušníci. Zřejmě se losovali úspěšní uchazeči a místa se přidělovala manuálně.

Byla pravidla losování záměrně tajena?

Pravidla losování nebyla projednána v komisi dopravy rady, ve které by se s ním zastupitelé seznámili a radě je doporučili. Rada pravidla schválila bez projednání v komisi 30. března; komise dopravy a služeb 17. 3. pravidla neměla na programu (pouze oznámení). Rada zřejmě záměrně takto důležité body projednává na poslední chvíli.

Výše zmíněné postupy vyvolávají velké pochyby o transparentnosti výběru uchazečů a změnou dříve daných podmínek značně připomíná serióznost náměstkyně Liptákové při jednání s bytovými družstvy.

Dům potravin zeje prázdnotou

Se Zelným trhem přímo souvisí i prázdná budova č. p. 250. Bývalý dům potravin je budova šestipatrová (4 nadzemní podlaží), nikoliv dvoupatrová, jak uvedl server iDnes. Její otevření bylo jednou z hlavních priorit minulé rady.

Projekt opravy a otevření nové městské tržnice, který byl výsledkem několikaměsíční usilovné práce minulé koalice, byl současnou radou shozen ze stolu. Původní záměr městské tržnice doplněný interaktivním modelem města a kancelářemi radnice v posledním patře současná koalice odmítá. Zvláštní je i zmiňovaná současná výše oprav 40 milionů; předchozí rada počítala s rozpočtem polovičním.

Bc. Jindřich Zechmeister
zastupitel ZMČ Brno-střed