Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Brno:střed: Výsledky interpelací

Po 06.06.2016 11:07

Obdobně jako již jednou bych Vás rád seznámil s informací, kterou si veřejnost rozhodně zaslouží znát – docházku zastupitelů městské části Brno-střed a rovněž i členů komisí, kteří nejsou zastupiteli za rok 2015. Žádal jsem o doplnění celkových částek, které se podařilo ušetřit, pokud člen komise či výboru nedosáhnul ani 50 % docházky za pololetí. V případě nečlenů zastupitelstva se odměna vypočítává měsíčně. Tabulka níže vše přesně dokumentuje. Úspora tedy dosáhla u členů ZMČ 161.898,- Kč a u nečlenů 148.399,- Kč. Obdobným způsobem se budu ptát každý rok a následně s podrobnostmi seznámím veřejnost.

InterpelaceV další části mých interpelací bych Vás rád seznámil se dvěma důležitými informace; jednou je počet volných bytů městské části Brno-střed a druhou podrobnosti ohledně zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce - VPP.

K datu 4. 5. 2016 byl celkový počet neobsazených bytů, tedy těch, ze kterých neplyne žádný nájem celkem 441. Vzhledem k tomu, že celá městská část disponuje zhruba 4500 byty, tak je to číslo poměrně dost vysoké, téměř každý devátý byt je neobsazen. Důvodů je celá řada, některé byty se opravují již nákladem pronajímatele, tedy městské části - zde dochází evidentně ke zpožďování oproti dřívějším plánům, které souvisely i s novou přísnější směrnicí o veřejných zakázkách, která zadávání oprav prodloužila. Celkový výsledek se dozvíme až na konci roku, již plnění v minulém roce bylo nízké a to i přesto, že nová směrnice začala platit až od listopadu.

Opravy bytů jednoduše neprobíhají tak plynule, jak koalice slibovala. U některých bytů hraje roli i to, že se jedná o velkometrážní byty, jejichž výše nájmu není pro většinu občanů z finančních důvodů akceptovatelná. V neposlední řadě promlouvá do této statistiky i lokalita bytu. Myslím si, že je úkolem jakékoliv politické reprezentace obecní byty pro občany zatraktivnit. Je rozhodně škoda, že není více obsazených bytů, protože radnice přichází každý měsíc o miliony korun, které mohla nasměrovat do oprav celého bytového fondu a určitou menší část těchto prostředků i do jiných oblastí.

Další v úvodu avizovanou informací je téma zaměstnávání osob na VPP. Vzhledem k tomu, že se mě osobně někteří občané dotazovali, jak přesně to s tímto zaměstnáváním funguje, tak musím uvést na základě odpovědi na moji interpelaci, že v případě úklidových prací a domovníků je odměna 10 tisíc korun hrubého, v případě koordinátorů je odměna 11 tisíc korun hrubého. Úřad práce hradí náklady na vytváření těchto míst, přičemž pracovní smlouva se uzavírá vždy na rok. Myslím si, že i detaily v těchto záležitostech by veřejnost měla znát.

 

Mgr. Tomáš Řepa
zastupitel ZMČ Brno-střed