Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Brno úspěšně rekonstruuje historické jádro města

Čt 22.07.2010 00:00

Rekonstrukce ulice Joštovy jde do druhé fáze

Rekonstrukce ulice Joštovy, I. etapa pokračuje na všech stavebních objektech, přičemž v současné době dochází k propojování jednotlivých částí hlavní kanalizační stoky, která bude zprovozněna koncem července 2010. Momentálně nejvíce sledována je však oprava tramvajové trati, jejíž dokončení podmiňuje zářijové zprovoznění tramvajové dopravy z ulice Husovy směrem na Moravské náměstí. Souběžně jsou pokládány konstrukční vrstvy přilehlých komunikací a s mírným předstihem stavba zahájila dláždění chodníků a parkovací plochy před Ústavním soudem a vozovky a tramvajové zastávky před Nejvyšším správním soudem. Na obou zadlážděných lokalitách jsou již patrná místa budoucího veřejného osvětlení a části stromořadí, které bude v budoucnu lemovat ulici Joštovu po obou stranách.

?Rekonstrukce ulice Joštovy je značně náročná na koordinaci všech prací a jsem rád, že zatím nenasvědčuje nic tomu, že by měl být ohrožen termín zářijového zprovoznění tramvajové dopravy mezi Červeným kostelem a Moravským náměstím,? uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Na rekonstrukci Moravského nám. navázala rekonstrukce Joštovy ul. (I.etapa, až po Červený kostel). Investice města 189 mil. Kč (z toho EU 120 mil. Kč). Termín dokončení je únor 2011. Plánované ukončení výluky MHD je v srpnu 2010.