Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Brno zahájilo masivní investice do škol a školských zařízení

Čt 29.07.2010 00:00

Čerpání evropských zdrojů úspěšně pokračuje.

Brno je úspěšné při získávání evropských dotací na zateplení škol a školských zařízení. V současné době čerpá město z dotace EU 186,7 mil. Kč na zateplení patnácti škol, přičemž k této částce dofinancovává tzv. podíl města ve výši 54 procent, což je 215 mil. Kč. Faktické zateplení se již na mnohých školách uskutečňuje, neboť rada města schválila v polovině července smlouvy o dílo na zateplení např. ZŠ Chalabalova, ZŠ Jihomoravské nám. nebo také ZŠ Novolíšeňská.

?Kromě standardních a každoročních oprav základních a mateřských škol zahájilo město Brno masivní investice do zateplování školských budov. Jedná se o stovky milionů korun nejen z rozpočtu města, ale především z evropských zdrojů, kterými chceme pomoci brněnským ředitelům škol a školek ušetřit finanční náklady za topení a další služby. Očekávám, že se tyto prostředky budou postupně v rámci energetických úspor vracet. Vítám také zvýšenou kulturu prostředí školských zařízení, které si naše děti a učitelé jistě zaslouží,? řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Operační program Životní prostředí ? projekty řešící zateplování základních škol

 

Projekt

Celkové náklady

Přiznaná dotace

Nízkoenergetická ZŠ Kamínky v Brně

39 000 000 Kč

27 338 817 Kč

Zateplení ZŠ Mutěnická, Brno

34 835 760 Kč

15 917 805 Kč

ZŠ Novolíšeňská a Horácké nám.

57 778 143 Kč

22 567 784 Kč

ZŠ Chalabalova a Jihomoravské nám.

61 944 527 Kč

29 550 704 Kč

Zateplení ZŠ Horní, ZŠ Janouškova a ZŠ Masarova

88 010 570 Kč

38 984 465 Kč

Zateplení ZŠ Milénova, ZŠ Košinova a ZŠ Novoměstská

49 130 340 Kč

24 215 742 Kč

Zateplení ZŠ Bednářova, ZŠ Heyrovského a ZŠ Plovdivská

71 097 980 Kč

28 178 272 Kč

celkem

401 797 320 Kč

186 753 589 Kč

 

Další tři projekty řešící zateplení celkem devíti základních a mateřských škol byly podány a nyní prochází procesem hodnocení ? celkové náklady jsou 257,3 mil. Kč., požadovaná dotace je 90,55 mil. Kč.

Projekty v rámci IPRM (školská zařízení)

Město Brno získává dotace z EU také na projekty zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Brna (IPRM). Co se týče škol a školských zařízení, získalo město z fondů EU dalších 15,8 mil. Kč na projekty sportovního areálu při ZŠ Brno, Vedlejší 10 a na rekonstrukci víceúčelového sportovního areálu ZŠ Heyrovského 32.

Regionální operační program ? projekty zařazené do Integrovaného plánu rozvoje města Brna (IPRM)

 

Projekt

Celkové náklady

Přiznaná dotace

Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Brno, Vedlejší 10

10 637 222 Kč

8 868 000 Kč

Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu ZŠ Heyrovského 32

8 176 135 Kč

6 954 000 Kč

celkem

18 813 357 Kč

15 822 000 Kč

 

Současnost

Dalších deset projektů na dobudování sportovní infrastruktury při základních školách s celkovými náklady 279 mil. Kč a požadovanou dotací 230 mil. Kč budou podány v průběhu letošního a příštího roku.

Nově bylo do IPRM zařazeno dalších devět projektů řešících technické zhodnocení škol a školských zařízení s celkovými náklady 265 mil. Kč a požadovanou dotací ve výši 90 mil. Kč.

Primátor města Roman Onderka dodává:

?Vzhledem k tomu, že umíme dotace čerpat, tak rovněž očekávám, že také v těchto žádostech budeme úspěšní a peníze na rozvoj či zkvalitnění sportovních školských hřišť obdržíme.?

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna