Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Bulharská konstanta znovu ožila

Pá 16.02.2018

městský architekt Sedláček hovoří k zastupitelům

Zastupitelstvo městské části Brno-střed mělo tento týden na programu projednání polohy nádraží. Ano, toho nádraží, o kterém se v Brně mluví už sto let. O poloze nádraží rozhodne vláda a názor městské části je poměrně marginální, ale nevyužít toto politikum by byl hřích a zejména promarněná marketingová příležitost pro strany oscinulící nad propastí volitelnosti do zastupitelských sborů.

Nepochybuji o tom, že každý Brňák - i čtenář tohoto textu - má na polohu nádraží nějaký názor. Cílem tohoto textu není přesvědčování čtenářů s opačným názorem. Každý nechť si zachová vlastní názor (já se ztotožňuji s odsunem nádraží a kromě objektivních důvodů, které zdůrazňují odborníci, mám i své subjektivní důvody, jako například nemožnost 12 až 14 let chodit do zaměstnání přes staveniště na Nových sadech).

Rád bych sdílel část pobavení, kterou se mně dopřálo na “valentýnském” jednání ZMČ Brno-střed. Zelená část zastupitelů si vytvořila mantru poslední naděje, kterou je dopad nové polohy nádraží na městskou hromadnou dopravu. Jelikož je to aspekt, ve kterém při srovnání obou variant vyhrává varianta pod Petrovem, pocítili Zelení potřebu regulovat celou problematiku na problém nejzávažnější - cestovní vzdálenost na nové nádraží. Víme, kolik času ztratí člověk, který pojede na nádraží o několik minut déle? Budou to jistě roky, banalitami by se zastupitelé přece nezabývali. Toho promarněného času - jen si vynásobte svých několik návštěv nádraží za rok bulharskou konstantou!

Nejen ve sportu je nutné ofenzivu načasovat a nejinak je tomu i v politice. Zlatým hřebem jednání ZMČ Brno-střed bylo vystoupení ředitele kanceláře architekta města pana Sedláčka. Ten pregnantně shrnul svůj postoj, vysvětlil jak tým odborníků došel k doporučení varianty řeka a důrazně se ohradil proti nařčením ze svého ovlivnění, které chvíli předtím padly. Zelený náměstek Ander, který byl zastupitelem Strakou k nadšení přítomných označen za příčinu značné části ze 100letého zdržení nádraží, rád argumentuje čtyřmi odbornými posudky, které nečekaně doporučují variantu pod Petrovem. Pan Architekt Sedláček zastupitelům vysvětlil, že otázky pro tyto posudky odsouhlasila a poslala rada města Brna, celkem 7 z 8 otázek se zabývalo pouze aspekty dopadu variant na městskou hromadnou dopravu a že zadání posudků bylo veskrze zbytečné, protože dotazy mohl se stejným výsledkem vyřídit KAM.

Po jeho vystoupení byly karty zcela odhaleny a následná zelená ofenziva počítající minuty zdržení strávené v MHD cestou k přesunutému nádraží už výsledek zvrátit nemohla. Tupé vzájemné přesvědčování obou táborů o tom, která varianta je dražší, nakonec uťalo hlasování, které dopadlo ve prospěch odsunuté varianty.

Kdyby zastupitelům (zejména městským) tolik záleželo na perfektním fungování městské hromadné dopravy, tak by možná nemuseli řidiči DPMB vyhrožovat stávkou primátorovi, který si z nich na Facebooku tropí žerty. Strašení tím, že tramvaj číslo 8 bude kvůli odsunutému nádraží přeplněná, je skutečně neúčinné. Zeptejte se například fanoušků komety jak se jim nastupuje, nebo náměstka pro územní rozvoj, proč se posílení kolejové hromadné dopravy nevěnovala pozornost dříve.

Výsledek hlasování ZMČ Brno-střed pro variantu Řeka.

Nádraží se už zřejmě přesune “za řeku” a těžko už tomu nějaká aktivistická síla zabrání. Město Brno se konečně nadechne, bude mít důstojný spoj, doufejme i vyrokorychlostní trať a už se nebude stávat, že kvůli výlukám a několikerému špatnému odbočení vlaku pojedeme z Prahy do Brna osm hodin (jak se v roce 2013 skutečně během oprav hlavního nádraží autorovi stalo).

Ing. Jindřich Zechmeister /ČSSD/
zastupitel ZMČ Brno-střed