Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


ČSSD bojuje za práva nájemníků opravovaných domů

Po 21.11.2016 14:20

Městská část po dlouhém váhání zahájila významnější opravy několika bytových domů. Nájemníci jsou bohužel opravami zaskočeni a omezeni, proto vystupuji na jejich obranu a prosazuji slevu nájmu po dobu oprav.

Rekonstrukce významně postihne obyvatele domů

Celkem 6 bytových domů prodělá rekonstrukci zdravotně-technické instalace, tedy kromě jiného i vodního řadu a odpadů. Tyto opravy jsou jednak nešťastně načasované na zimu a pak způsobují výrazné snížení životního komfortu nájemníků už tak dost sníženou tristním stavem některých bytových domů.

Během realizace dojde k výměně veškerých rozvodů studené vody a kanalizace v celém bytovém domě, tedy i v jednotlivých bytových jednotkách. V bytech budou prováděny bourací práce, demontáž a zpětná montáž potrubních rozvodů a následně zapravení, které bude znamenat montáž dlažeb, obkladů a osazení nových zařizovacích předmětů (vana, umyvadlo, toaleta…). Předpoklad realizace pro jeden byt je stanoven na cca 14 dnů s ohledem na rozsah potřebných stavebních prací a na možnosti nájemníků se zpřístupněním bytů.

Vzhledem k omezení základních potřeb (nemožnost použití sociálního zařízení) je nutné nájemníkům tyto ztížené podmínky kompenzovat.

 

Prosazuji snížení nájmu pro postižené nájemníky

Prosazuji snížení nájmů po dobu oprav bytových domů a úplné odpuštění nájmů po dobu trvání oprav v příslušných bytech. Svou myšlenku jsem prosadil, odbor správy bytových domů ji akceptoval a příslušná komise doporučila radě nájem snížit.

 

Odbor OISBD by měl mít pravomoc k:

•        udělení slevy z čistého nájmu v maximální výši 50% pro nájemce bytového domu, ve kterém jsou prováděny stavební práce omezující řádné užívání pronajatého bytu, a to v maximální době trvání prováděných stavebních prací

•        udělení slevy z čistého nájmu v maximální výši 100% pro nájemce, v jehož bytě jsou prováděny stavební práce omezující řádné užívání bytu, a to maximálně na dobu 14 dní

 

Tento návrh na základě mého vlastního návrhu našel podporu u radních za ANO, byl doporučen radě a ta ho minulé pondělí schválila. Oceňuji její rozumný postoj k nájemníkům.

Bedřich Toman
zastupitel ZMČ Brno-střed