Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


ČSSD Brno-střed: Podpoříme čtenářskou gramotnost dětí!

Po 12.02.2018

Čtení knih u dnešních školáků bohužel nepatří k oblíbeným aktivitám, jejich rodiče představa nákupu knih nebo placení členství v knihovně často také příliš neláká. Žáci základních škol by přitom měli být ke čtení motivováni rodiči i školou, a pokud pak mají zájem, ke knihám by se měli dostat zcela volně. ČSSD Brno-střed proto chce trvale zvyšovat čtenářskou gramotnost prostřednictvím spolupráce městské části, škol a veřejných knihoven.

Základní myšlenka, jak zvýšit čtenářskou gramotnost, je jednoduchá – členství žáků základních škol Brna-středu v Knihovně Jiřího Mahena zdarma. Vzorem pro takový projekt volného členství v KJM pro žáky základních škol je MČ Brno-Vinohrady, kde tento model velmi úspěšně využívají prvňáčci již několik let a čerstvě platí pro děti a mládež od 6 až do 18 let. Celý poplatek za členství v KJM dotuje městská část. Důvodem takovéto investice je přivedení dětí zpět ke knihám bez jakýchkoliv nákladů nebo dalších nároků na rodiče. Vzhledem k počtu žáků ve školách v Brně-středu se nejedná o nijak vysokou částku v porovnání s ostatními investicemi MČ Brno-střed či města Brna, ale hlavně s sebou přináší možnost vhodného využití volného času dětí a mládeže, aniž by návštěvy KJM představovaly jakoukoliv zátěž pro jejich rodiče. Škola by pak měla k návštěvám knihovny či zapůjčování elektronických knih žáky motivovat v rámci výuky.

ČSSD Brno-střed bude prosazovat program podpory čtenářské gramotnosti pro žáky základních škol, tedy ve věku 6–15 let. Rozpočtová složka dotace vychází z platného ceníku členství v KJM, tedy 50 Kč/rok. Výsledné náklady na členství v KJM jsou poměrně nízké, daná částka by byla fakturována na konci každého školního roku. Městská část Brno-střed je zřizovatelem 11 základních škol, do nichž dochází celkem 4500 žáků. Pokud vycházíme ze zkušenosti MČ Brno-Vinohrady, že členství v knihovně využije polovina žáků každé třídy (ca. 35-40 %), pak investice pro pokrytí členství všech žáků ZŠ zřizovaných MČ Brno-střed by byla max. 100 tis. Kč/rok. To je suma, která se v porovnání s některými projekty financovanými městem Brnem i MČ Brno-střed (Meeting Brno, Rok smíření, Zelený telefon Ecoporadny Veronica, přestěhování Kina Art do lihovaru Destillery na Pekařské, „spanilé jízdy“ Matěje Hollana apod.) jeví jako velmi nízká, a která může v porovnání s některými zbytečnými projekty znamenat opravdový přínos pro děti i jejich rodiče.

A jak vypadá takový projekt dotací v praxi? Žák základní školy zřízené MČ Brno-střed dorazí s rodičem do Knihovny Jiřího Mahena – do místní pobočky či hlavní knihovny na ul. Kobližné, předloží doklad žáka (Žákovská kniha, potvrzení o studiu) a následně mu bude zdarma zřízeno členství v KJM s platností po celou dobu jeho základní školní docházky. Počty žáků jednou ročně vykáže KJM fakturou a městská část danou fakturu proplatí. Členství si budou moci zřídit žáci základních škol kdykoliv v průběhu jejich školní docházky.

Projekt podpory čtenářské gramotnosti pro žáky základních škol je jedním z kroků, jak zvýšit investice do volnočasových aktivit dětí v MČ Brno-střed. Dalšími oblastmi, na které se chce ČSSD Brno-střed zaměřit, je např. rozšiřování investic do materiálního zázemí a vybavení škol, motivace účasti žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu příspěvkem ve výši 500–1500 Kč či investice do aktivit žáků v rámci výuky (mezipředmětová výuka, využití čtenářských kompetencí, podpora dopravní výchovy, sportovních turnajů, vzdělávacích či sportovních kurzů apod.). Maximální pozornost chceme věnovat také zvýšení bezpečnosti silničního provozu v okolí škol, kde je často dopravní situace naprosto kritická a riziko úrazu zde dětem hrozí dnes a denně.

 

Mgr. David Čížek
místopředseda
ČSSD MO 01 Brno-střed