Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


ČSSD Brno-Vinohrady: Zdařilé projekty pomáhají školákům 

Po 12.02.2018

Mezi nejaktivnější vedení brněnských městských částí v oblasti školství rozhodně patří radnice městské části Brno-Vinohrady. Školství zde spadá do gesce místostarosty Mgr. Jiřího Karáska /ČSSD/ a i z ohlasů rodičů žáků vinohradských školek a ZŠ Mutěnická, jediné zřizované základní školy městskou částí, jezřejmé, že je o tuto oblast postaráno velmi dobře. Za dobu, kdy brněnské Vinohrady spravuje ČSSD, se tamnímu školství daří; příkladem mohou být třebarozsáhlé opravy školch budov. V posledních letech navíc přichází vedení městské části v oblasti školství s projekty, které jsou na území města Brna jedinečné a pro rodiče dětí i děti samotné jsou opravdovým přínosem 

Zejména rodiče žáků mateřských škol na Vinohradech využijí možnost pravidelného vyšetření zraku jejich ratolestí. Screeningové vyšetření zraku se zde koná s každoroční pravidelností, přičemž oční lékař či ortooptik dorazí za dětmi přímo do vinohradských školek. Celé vyšetření je pro rodiče dětí zdarma, náklady hradí městská část. Stejné vyšetření pak absolvují i žáci 2. a 3. tříd základní školy. 

Jedinečným projektem MČ Brno-Vinohrady je institut tzv. Přípravné třídy pro děti s odkladem povinné školní docházky. Jedná se o nultou třídu ZŠ, jejímž účelem je nejen uvolnění míst ve školkách, ale zejména usnadnění přechodu mezi mateřskou azákladní školou, což je pro děti s odkladem první třídy velmi prospěšné. Výsledkem je velký pokrok ve vývoji dítěte v novém, motivačním prostředí, kde sdalšími 
10–15 spolužáků nasaje atmosféru základní školy apod vedením zkušené pedagožky získá takové návyky a vědomosti, že pro něj vstup do první třídy ZŠ neznamená žádný stres, vytržení zeznámého prostředí či přehnanou a v tomto věku často těžko zvladatelnou zátěž. 
Na prvním stupni pak také s přispěním a podporou městské části vyráží žáci druhých a třetích tříd na školu v přírodě s rozšířenou výukou plavání. Děti tak nemusí pravidelně cestovat na bazén přes celé město a v intenzivním kurzu se naučí v klidu mezi svými spolužáky. 

Poměrně zásadní motivaci k pohybu představuje na druhém stupni příspěvek městské části na lyžařské výcvikové kurzy, která činí celých 1 500 Kč k ceně kurzu pro všechny zájemce o „lyžák“. Počet účastníků lyžařského kurzu se od zavedení příspěvku zvýšil o více než 100 %! I tato finanční injekce, stejně jako deklarovaná podpora sport, už se dá označit za úspěšný boj za zdravý pohyb a sportování našich dětí. 
Další unikát drží Brno-Vinohrady v podpoře dopravní výchovy. Výuka dopravní výchovy v devátých třídách na ZŠ Mutěnická je jedinečnou možností seznámení dětí s dopravními předpisy, pravidly, chováním na silnici a pochopení dopravy jako takové. K tomu slouží třeba přednášky městské irepublikové policie, návštěvy dopravního hřiště a trenažérů, areálu DV na Riviéře, spolupráce s Besipem a praktická výuka stejná jako v opravdové autoškole, což zajišťuje Autoškola Obst. Kromě dotací nadopravní výchovu navíc zajistila MČ Brno-Vinohrady slevu pro případné zájemce z řad žáků o absolvování kurzu opravdové autoškoly. 

Program podpory a zvyšování čtenářské gramotnosti – knihovna pro děti zdarma! 

Klíčovým projektem, kterým odbor školství pod patronátem místostarosty Karáska přispívá ke zlepšení rozhledu a vědění vinohradských dětí, je tzv. Program podpory a zvyšování čtenářské gramotnosti. Městská část zde hradí celý členský poplatek v Knihovně Jiřího Mahena, a to dětem a mládeži ve věku 6–18 let. V minulých letech byl tento program zaměřený pouze na prvňáčky, po velmi dobrých zkušenostech a pozitivních ohlasech žáků i rodičů ale dochází od 1. ledna 2018 k rozšíření hrazeného poplatku na všechny děti a mládež z Brna-Vinohrad. Nejedná se přitom o nikterak velkou investici„Ve srovnání s projekty města Brna, kde peníze tečou do kapes kamarádů některých zástupců koalice nebo do nádrže služebního vozu Matěje Hollana, se jedná o zanedbatelnou částku, a přitom zde skutečně pomáháme dobré věci,“ doplnil místostarosta Karásek. Za zmínku rovněž stojí, že o tento program již projevili zájem i v dalších městských částech, konkrétně zástupci místních organizací ČSSD v Brně-středu, Brně-jihu, či v KohoutovicíchDotace členství školáků v KJM navíc vyhodnotila velmi kladně také Odborná komise školská při MěVV ČSSD Brno-město. Je tedy možné, že program podpory čtenářské gramotnosti bude brněnská ČSSD prosazovat už po podzimních volbách i na úrovni Zastupitelstva města Brna.  

Mgr. Jiří Karásek /ČSSD/ 
místostarosta MČ Brno-Vinohrady