Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


ČSSD ke kvalitě materiálů pro jednání ZMČ

Po 18.05.2015 13:17

Na středečním zastupitelstvu došlo opět k zajímavému přehmatu. Uvolněný radní Svatopluk Bartík si za půl roku v uvolněné funkci jako radní pro legislativu iniciativně zvolil pouze jedno téma, což jsou změny v jednacím řádu ZMČ. Dalo by se očekávat, že když je za tuto práci solidně zaplacen a má k dispozici úřednický aparát tak podle toho budou i vypadat materiály určené pro jednání zastupitelstva Brno-střed. Bohužel jednalo se zjevně o další naivní představu.

Předložený materiál finální verze jednacího řádu obsahoval nejméně tři faktické chyby, především odkazy na neexistují odrážky v textu či odkazování se na body, které se týkají úplně něčeho jiného. Takto „připravený“ materiál se pochopitelně setkal u opozičních zastupitelů s nevolí a nakonec byl stažen k dalšímu přepracování a projednání na příštím ZMČ, což je asi jediné pozitivní na této záležitosti. Po projednání v legislativní a organizační komisi pan Bartík všem členům této komise včetně mne slíbil, že materiál ještě projde jazykovou a věcnou korekturou, ta však evidentně nebyla zrovna pečlivá. Jednací řád je zřejmě nejdůležitějším „jízdním“ řádem pro všechny zastupitele, podle kterého se posléze řídí. V komisi jsme mu věnovali nemalý čas a nechápu, proč si pan radní nedal tu práci a nebyl pečlivější v jeho přípravě.

Samozřejmě chybu může udělat každý, ale pokud pan Bartík posléze ještě argumentoval tím, že na přípravě tohoto jednacího řádu jsme se v komisi podíleli všichni a je to tedy vlastně i naše vina, tak je to dost neférové a hlavně se jedná o svalování vlastní odpovědnosti na druhé. My jsme v komisi jednotlivá ustanovení skutečně procházeli, kontrolovali jsme však smysl jednotlivých odrážek, to jestli to které ustanovení je v pořádku z pohledu zákona, komise nemá v popisu práce kontrolovat každou větu za pana předsedu nebo úředníky na radnici, které si může vzít na pomoc. Bohužel musím konstatovat, že to, že byl pan radní pro tuto oblast uvolněn, se projevuje zatím jen kritikou opozice, nikoliv k viditelným pracovním výsledkům a sebereflexi.

Mgr. Tomáš Řepa
zastupitel ZMČ Brno-střed