Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


ČSSD ke změnám jednacího řádu a jeho porušování

Po 13.04.2015 13:12

Na posledním jednání zastupitelstva MČ Brno-střed 1. 4. byly odsouhlaseny změny jednacího řádu, které mění způsob komunikace mezi zastupiteli a občany zařazením pravidelného bodu Hovory s občany od 17:00 hod, tedy již hodinu po začátku zasedání. Nemusí se čekat až na závěr programu jako tomu bylo dříve, kdy řada občanů po mnoha hodinách vyplněných dohadováním koaličních a opozičních zastupitelů tak dlouhé čekání ani nevydržela a své dotazy nevznesla. Taktéž vyřízení podnětu občana bude pro veřejnost pohotovější díky tomu, že se zkracuje lhůta na odpověď z 90 dnů na 30.

Signifikantním momentem je, že se na těchto změnách dokázali dohodnout jak představitelé koalice, tak opozice, odsouhlasené změny jednacího řadu byly původně opozičními návrhy. Větší komfort a servis občanům by měl být prioritou všech zvolených zastupitelů bez ohledu na jejich stranickou příslušnost.

Bohužel je však po této pozitivní informaci nutno kriticky konstatovat i fakt, že nově pozměněný jednací řád byl hned dvakrát porušen v okamžiku, kdy bylo dáno slovo občance, která nemá trvalé bydliště na Brno-střed ani nevlastní v této městské části žádnou nemovitost. To je totiž podmínka, kterou musí občan vznášející dotazy na jednání zastupitelstva bez výjimky splňovat. Pravidla platí pro všechny a nelze z nich ustupovat, jinak by mohlo docházet k situacím, že budou všichni ostatní občané žijící v centru Brna na svých právech kráceni, když bude slovo uděleno občanům, kteří na něj nemají správně nárok. Při jednání zastupitelstva města Brna je uplatňován stejný princip a možnost vystoupit mají všichni občané z města Brna, nikoliv například z Prahy nebo Chebu. Doufejme, že na tyto přehmaty mělo vliv datum v kalendáři (1. 4.) a podobná porušování se nebudou opakovat.

Bedřich Toman

Zastupitel ZMČ Brno-střed

a

Mgr. Tomáš Řepa

Zastupitel ZMČ Brno-střed