Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


ČSSD nesouhlasí s personální politikou koalice

Út 24.02.2015 15:12

Na posledním jednání zastupitelstva MČ Brno-střed vystoupil na závěr jednání bývalý vedoucí dnes již zrušeného infocentra pan Pavel Hanák. Jeho vystoupení obsahovalo mnoho dost závažných informací. Jednak usvědčuje současnou koalici z velmi zvláštní politiky, kdy veškeré změny ohlašuje nejdřív na sociální síti a až potom sáhne k samotným nutným krokům, které vůbec jakákoliv rozhodnutí o čemkoliv podmiňují, tak z politického tlaku na svoji osobu.

Jako pozice nesouhlasíme se zrušením infocentra, které mělo podle našeho názoru rozhodně zajímavý potenciál ve službách pro občany MČ Brno-střed, ale chápeme, že tu pravomoc současná koalice má, měla by však o okolnostech tohoto zrušení informovat alespoň pravdivě.

Jak pan Hanák dokládá, na webu hnutí Žít Brno se objevila lživá informace o tom, že dosavadní provoz infocentra měl údajně přijít na více než 6 milionů korun a odkazuje se přitom na mail, kterým to měl pan Hanák potvrdit. Ve skutečnosti jak pan Hanák uvedl, žádná taková čísla nikomu nepotvrzoval. Skutečná částka je o dvě třetiny nižší, tedy něco přes 2 miliony korun, z toho 1,5 milionu tvoří zmařená investice.

Další zvláštní charakteristikou vládnutí nové koalice je svérázná personální politika spočívající ve vytvoření tlaku, aby lidé raději odešli pro nepřijatelné podmínky sami. Jedním příkladem mohou být tři recepční bývalého infocentra. Bylo jim sice slíbeno jiné místo, ale protože by šlo o místa úřednic, kde jsou vyžadována ze zákona výběrová řízení, u kterých nelze nikomu zaručit jejich výsledek, tak se tyto sliby ukázaly nereálnými a raději odešly. Dalším příkladem je trápení sekretářky bývalého pana místostarosty, která byla dva měsíce ponechána bez jakékoliv přidělené agendy; v době kdy někteří úředníci na radnici kvůli podstavu většiny odborů nestíhají některé úkoly, byla tato asistentka ponechána bez přidělené. Asi nebudeme sami, když si myslíme, že se toto pensum nevyužitého pracovního času dalo využít poněkud smysluplněji. To vše prokazuje neprofesionální jednání koalice ve vztahu k zaměstnancům.

 

Mgr. Tomáš Řepa

zastupitel ZMČ Brno-střed