Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Dohoda o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a Jihomoravským krajem

Po 27.06.2016 12:08

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 23.6.2016 schválilo znění textu Dohody o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a Jihomoravským krajem Vymezuje spolupráci, která byla deklarována dne 21. ledna 2016 podpisem Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby.

 

 

Spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskou republikou na základě této Rámcové smlouvy povede k zajištění zdravotní péče českým a rakouským občanům i v nepředvídatelných situacích bez ohledu na hranice či státní příslušnost. Obě smluvní strany se v Rámcové smlouvě zavázaly ke vzájemné reciprocitě přeshraniční spolupráce a k jejímu využívání v těch případech, kdy to bude z časového hlediska s ohledem na rozmístění výjezdových základen a odpovídajících zdravotnických zařízení vhodné. Tato Dohoda obsahuje konkrétní pravidla, která řeší stávající odlišnosti v systémech fungování záchranných služeb v obou zemích v oblastech vymezených Rámcovou smlouvou. 

Koncepce systému komunitní péče o lidi se závažným duševním onemocněním v Jihomoravském kraji

V návaznosti na záměr Ministerstva zdravotnictví prosadit reformu psychiatrické péče, jejíž cílem je zajištění poskytování potřebné péče duševně nemocným v domácím přirozeném prostředí, byla Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 23. 6. 2016 schválena Koncepce systému komunitní péče o lidi se závažným duševním onemocněním v Jihomoravském kraji.

Pracovní skupina, která se na tvorbě Koncepce podílela, byla složena ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, Jihomoravského kraje, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno, Psychiatrické nemocnice Brno, Nemocnice Kyjov, o. p., a sdružení Práh.

Koncepce směruje k vytvoření systematické a koordinované zdravotně sociální péče o lidi se závažným onemocněním v Jihomoravském kraji. Obsahem Koncepce je hrubá analýza aktuální situace v Jihomoravském kraji, časový harmonogram a jednotlivé fáze vytváření systému komunitní́ péče a upozornění na další potřebné zdroje informací pro implementaci reformy psychiatrické péče.

Hlavním cílem Koncepce je zajištění komplexní péče o duševně nemocné, která prováže zdravotnické a sociální služby tak, aby nedocházelo k vypadávání pacientů ze systému péče, a následně̌ k nepříznivému průběhu zdravotního stavu a sociálnímu selhávaní. Koncepce má poskytnout podporu života pacientům se závažnými duševními chorobami s minimalizací délky hospitalizací a zajištěním čerpání péče ambulantní formou. Zároveň je Koncepce předpokladem pro čerpání finančních prostředků z fondů EU pro účely její realizace.   

V Brně 27.6.2016                                                                                        

 

       Mgr. Marek Šlapal

Náměstek hejtmana