Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Druhé jednání se starosty o provozu brněnského letiště

St 16.06.2010 00:00

Mezi loňským osmým prosincem a letošním patnáctým červnem nebyl na letišti v Brně - Tuřanech uskutečněn ani jeden noční přílet nebo odlet letadla, které by nesplňovalo přísné hlukové limity.

Mezi loňským osmým prosincem a letošním patnáctým červnem nebyl na letišti v Brně - Tuřanech uskutečněn ani jeden noční přílet nebo odlet letadla, které by nesplňovalo přísné hlukové limity. Na dnešní schůzce představitelů Jihomoravského kraje a Letiště Brno se starosty obcí a městských částí v okolí brněnského vzdušného přístavu to konstatoval ředitel Letiště Brno Tomáš Plaček.
Schůzky se zúčastnil radní Jihomoravského kraje Zdeněk Pavlík (ČSSD) a předseda finančního výboru Zastupitelstva JMK Zdeněk Dufek (ČSSD). Ve zprávě o plnění požadavků starostů okolních obcí a městských částí, jež byly vzneseny na prvním setkání za přítomnosti hejtmana Michala Haška v prosinci loňského roku, informoval ředitel brněnského letiště o projednání pravidel pro výcvikové lety s místními provozovateli, kteří jsou povinni dodržovat nejnižší výšku při výcviku 300 metrů a vyhýbat se v maximální míře zastavěným územím. Byly rovněž stanoveny prostory pro leteckou akrobacii s cílem snížit obtěžování obyvatel hlukem malých letadel.
Na poklesu hlukové zátěže, který s uspokojením konstatovali také přítomní starostové, se však podepsal také celkový pokles pohybů letadel na brněnském letišti. Meziročně zde provoz poklesl o téměř 20 procent, ačkoli se zvýšil počet spojů mezi Moskvou a Brnem a letos v červnu byly zahájeny lety pravidelné linky spojující Brno a Zadar. Letiště podle Tomáše Plačka během půl roku řešilo společně s Krajskou hygienickou stanicí pouze tři písemné stížnosti občanů na hluk způsobený leteckou dopravou.
Starostové položili představitelům Jihomoravského kraje a brněnského letiště řadu konkrétních otázek, týkajících se letového provozu, ale i požadavků, směřujících k dalšímu prohloubení informovanosti mezi letištěm a občany okolních obcí. Starosta Křenovic Jaromír Konečný například navrhl využití webových stránek brněnského letiště a jeho kolegové informovali o záměru využit webových stránek obcí k informování o změnách v provozu na letišti.
Starostové i představitelé kraje konstatovali, že letiště vychází požadavkům občanů vstříc podle svých možností. Potvrdili, že si obce uvědomují význam letiště a leteckého provozu pro hospodářství kraje, které se bez leteckého spojení může jen těžko rozvíjet. ?Není v silách kraje hlukovou zátěž zcela vyloučit,? řekl radní Zdeněk Pavlík, který představitelům letiště poděkoval za vstřícné kroky a současně zdůraznil, že letecké spojení je jednou z priorit kraje. Také předseda finančního výboru Zdeněk Dufek konstatoval, že veškerou hlukovou zátěž kolem letiště odstranit nelze, pokud se nevzdáme leteckého spojení se světem. Kraj však podle něj bude pravidelně ověřovat, jak jsou závěry schůzek se starosty v praxi naplňovány. Další schůzka se uskuteční v příštím roce.

Zdroj: krajský úřad