Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


"Duben, ještě tam budem..."

Po 04.05.2015 11:25

Tuto pranostiku si jistě s úlevou opakují členové radniční koalice na Brně-středu, ale hlavně koalice v Zastupitelstvu města Brna. I přes to, že hlavně v průběhu dubnového zasedání ZMB mohli mít koaliční zastupitelé pocit, že jejich dny ve funkci jsou pomalu sečteny, měsíc duben přinesl několik novinek z koaliční dílny, které měly nebo budou mít dopad také na obyvatele městské části Brno-střed:

  • RMČ Brno-střed chystá některé změny v oblasti dopravy. Jedná se o novinky, které sice mají ambice řešit aktuální problémy, ovšem nakonec obyvatelům městské části život spíše ztíží. Možné obtíže vycházejí z nekoncepční práce dopravní komise RMČ Brno-střed, která bez rozmyslu a odborného posouzení přijímá rozličné nápady a podněty občanů a posílá je na úroveň města. Příkladem může být oblast Obilního trhu a blízkého okolí. Návrhy, které prošly Radou, nahlíží na danou lokalitu pouze optikou chodce/cyklisty, ale naprosto neberou v potaz potřeby obyvatel přilehlých ulic či návštěvníků místní porodnice, kteří zde potřebují parkovat svá vozidla. Návrh předpokládá dokonce rušení parkovacích míst, jichž se už nyní zoufale nedostává, mj. také v důsledku aktuálního zrušení parkoviště naproti porodnici na Obilním trhu (ul. Údolní).
  • ZMB prohlasovalo koaliční většinou jednoho hlasu změnu pravidel privatizace městských domů a bytů. Naše stanoviska jsou dlouhodobě známá a výsledek hlasování považujeme za výsměch občanům. Jen pro připomenutí: nejdřív vedly k zastavení privatizace "zákonné důvody“, pak nastavení nových pravidel; následovala nutnost prodeje za "ceny obvyklé" na základě pražských „posudků na klíč“ a na závěr negace všech předchozích důvodů a schválení 25% slevy s dvojím vysvětlením - nejdříve vstřícnost občanům, vzápětí kompenzace škod vzniklých pozastavením privatizace. Paní Liptáková a s ní celá koalice zcela jasně dokázala, jací odborníci se ve vedení města usadili a jak vážně to s občany Brna myslí.
  • Velmi "veselo" bylo kolem volby ředitele divadla Radost. Celá situace je důsledkem toho, že náměstek primátora pro kulturu Matěj Hollan dlouhodobě nesprávně vyhodnocuje dění ve svém okolí, přeceňuje své schopnosti a výkon natolik exponovaných funkcí, jako je náměstek primátora pro kulturu a sociální a zdravotní oblast, radní městské části Brno-střed a člen několika dozorčích rad společností se zastoupením města Brna jednoduše nezvládá a jeho kvalifikace občanského aktivisty jednoduše nestačí. Do funkce náměstka primátora si přinesl vidění světa pouze svou zkreslenou optikou bez snahy uznat jiné názory, než jsou ty jeho. Není-li schopen akceptovat názor odborné části členů výběrové komise a navíc dehonestuje osobu Vladimíra Pešky výroky, jejichž pravdivost není v žádném případě schopen prokázat, staví svou osobu do prakticky stejného světla, jako osoby, proti nimž dříve bojoval jako aktivista. O tom, jak dnes vnímají aktivity Matěje Hollana občané města Brna, si mohl udělat názor každý, kdo byl přítomen na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Brna. Těch, kteří křičeli: „Hollan ven“ rozhodně nebylo málo…
  • V čím dál větší nejistotě jsou provozovatelé restaurací a kaváren, a to díky plánované změně pravidel pro restaurační zahrádky. Změna těchto pravidel v zamýšlené podobě přitom není na místě a bude se jednat o zcela zbytečný zásah do suverenity provozu těchto zařízení. Navíc tyto změny citelně pocítí na své peněžence jak provozovatelé, tak následně i zákazníci. Úsměv na tvářích restauratérů zřejmě nezachrání ani slib zastupitelů z kavárny Žít Brno, kteří chtějí nájemcům kaváren v obecních prostorách snížit nájemné. Podobnou vstřícnost vůči ostatním živnostníkům nebo dokonce nájemníkům obecních bytů přitom samozřejmě neplánují...
  • 160 dní od ustavujícího zastupitelstva vydala Rada MČ Brno-střed své programové prohlášení. To vychází z koaliční smlouvy, která byla sepsána po loňských komunálních volbách a do programového prohlášení se tak dostaly body, které dnešní optikou a zkušeností s koaličními aktivitami vyvolávají spíš úsměv, než uznání. Stačí zmínit třeba oblasti Otevřená radnice („Zvýšení transparentnosti radnice MČ“, „Zavedení videopřenosů ze zasedání zastupitelstva“, „Otevření výborů ODBORNÍKŮM“…), Bydlení a správa bytových domů (nulová aktivita i koncepce) nebo Doprava („Rezidentní parkovací zóny“, „Přechod Úvoz-Údolní“) a projít si jednotlivé body. Programové prohlášení RMČ jednoduše postrádá reálný pohled na jeho naplnění.

 

Mgr. David Čížek
VMO 01 ČSSD Brno-střed