Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Finanční politika Tomáše Julínka aneb jak se pomstít neposlušné Úrazovce

Po 30.03.2009 00:00

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) pod vedením ODS, odebralo Úrazové nemocnici v Brně částku zhruba 40 milionů Kč, kterou měla na realizaci oprav svého vnějšího pláště (omítky a zateplení budov), včetně digitalizace chodu rtg. Zajímavostí v této věci může být, že přestože Úrazovka patří mezi špičková specializovaná zdravotnická pracoviště, jeví se "některým odborníkům" její snaha po zvýšení komfortu poskytované péče jako zbytečná.

Proč by měla mít brněnská Úrazová nemocnice digitalizovaný chod rtg? Proč by měla mít brněnská Úrazovka přijatelnou podobu budov, reflektující mimo jiné takové vymoženosti jako je úspora energií za vytápění prostřednictvím zateplení či vizuální oživení budov novou fasádou? Dejme raději dotaci ze státního rozpočtu na digitalizaci rtg do ivančické nemocnice ? kam ji mimo jiné dnes již exministr zdravotnictví T. Julínek dokázal poslat a pro Úrazovku to umět patrně nechtěl?

Dalším krokem ODS hospodařící z křesla MZ ČR, který má zjevně brněnskou neposlušnou Úrazovou nemocnici poškodit, je stavba Spinální jednotky v Brně-Bohunicích. Duplicita pro budování takovéhoto specializovaného pracoviště není podložená žádným korektním materiálem či studií, nevychází z nějakých reálně zvýšených požadavků na poskytování tohoto druhu profesionální zdravotní péče. Brněnská Úrazová nemocnice disponuje plně vybavenou Spinální jednotkou dokonale vybavenou jak přístroji, tak lékaři i zdravotnickým personálem. Není problém přebírat pacienty po operacích v Traumacentru Bohunice a doléčit je ve Spinální jednotce Úrazové nemocnice Brno. Takováto praxe není nějakým výmyslem ze strany Úrazové nemocnice, je to běžná praxe, která je plně v souladu s Věstníkem MZ ČR (6/2008), kde se přímo uvádí, že spinální jednotka nemusí být nedílnou součástí traumacentra.

MZ ČR však začátkem tohoto roku, ve stejném vydání Věstníku MZ (6/2008),  Úrazovou nemocnici ze seznamu pracovišť traumacenter ČR vyřadilo. Přestože od r. 2001 byl tento statut ÚN v Brně přiznán a od r. 2002 je v ÚN zřízena Klinika traumatologie, která vychovává a zkouší lékaře traumatology z celé ČR.

Jakoby náhodou pak VZP podepisuje smlouvu o spolupráci s ÚN v Brně jen do poloviny tohoto roku, kdy by již měla být vybudována spinální jednotka v Bohunicích?.Nikdo o ničem neví, na všech stranách se hovoří o jednáních, ale původní snaha T. Julínka je jasná, když ne hned, tak postupnými kroky zlikvidovat potřebnost Úrazovky a vše převést do FN v Brně-Bohunicích.

Osobně výše popsanou situaci hodnotím jako formu skryté likvidace Úrazové nemocnice v Brně ze strany ODS, konkrétně pak mého senátního kolegy T. Julínka.

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., senátor ČSSD