Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Hodnocení hospodaření Brno-střed

Po 27.06.2016 01:06

Vzhledem k tomu, že velmi často narážím ve zpravodaji městské části Brno-střed či přímo v tiskových zprávách radnice na sebechvalné komentáře o tom, jak dobře radnice hospodaří, tak se sluší k tomu přidat i názor za opozici.

Na posledním jednání zastupitelstva MČ Brno-střed 15. 6. jsem se na rovinu ptal pana vedoucího investičního odboru, jestli je schopen garantovat, že plnění investičních akcí, především oprav bytů, na které občané čekají, bude ke konci roku 2016 i nadále tak nízké jako v roce 2015. Bylo dosaženo jen zhruba 45% oproti plánovaným 85% splněných investičních akcí v bytovém fondu. Pan vedoucí mi odpověděl, že se stávající vyhláškou o veřejných zakázkách, kdy se musí soutěžit cokoliv nad 50 tisíc, to bude velmi obtížné. V interpelaci jsem se dotazoval i na hospodářské výsledky SNMČ, což je organizace, která má opravy bytů na starosti.

Opravy bytů jednoduše neprobíhají tak plynule, jak koalice slibovala, a i když se v tomto ohledu snad blýská na lepší časy, tak i přesto se dá očekávat, že ani pro tento rok nebude výsledek adekvátní. Obecně je potřeba i konstatovat, že hospodaření městské části musí ze zákona končit vždy v černých číslech, nejhůře tzv. pozitivní nulou. Je dobře, když se podaří někde ušetřit a naopak v jiné oblasti získat dodatečné příjmy navíc, ale není to důvod k jásání, jde o to, kterým směrem se takové finance využijí, měli by z nich profitovat občané, což opět úzce souvisí s opravami bytů.

Díky dotacím z magistrátu se mohly začít realizovat i některé opravy v oblasti školství. Zhruba 50 milionů korun jde i do budov (ZŠ Husova či ZŠ Hroznová), které si renovaci rozhodně zaslouží. Zde by mělo Brno-střed především poděkovat magistrátu a úředníkům několika odborů za dobrou přípravu a ne informovat veřejnost o tom, že se skvěle hospodaří, je prostě dobré dodat, že tyto projekty se budou realizovat nikoliv za ušetřené prostředky Brno-střed. Ve všech rozumných projektech, které posunou Brno-střed dál, držím palce, ale s celkovým hodnocením bych byl ještě velmi opatrný.

Mgr. Tomáš Řepa
zastupitel ZMČ Brno-střed