Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Informace ze zastupitelstva Brno-střed

Po 07.11.2016 10:46

Na posledním jednání zastupitelstva Brno-střed, které se konalo ve středu 2. 11., jsem si všimnul znechucení některých občanů z jeho průběhu. První minimálně hodinu a půl se strhla zbytečná přestřelka kvůli formálnímu postupu, jak se vyrovnat s navrženým programem, který byl nakonec celkem třikrát předložen s úpravami a kde probíhala volba do kontrolního a finančního výboru. Jednak za zastupitele Doležela, který se rozhodl rezignovat a dále byl odvolán z finančního výboru jeho dosavadní místopředseda Tomáš Jan Otradovec na popud vlastní strany kvůli obvinění z trestného činu.

Celý problém vzniknul zejména kvůli tomu, že předkládané materiály měly nějak pojmenované jednotlivé body jednání, jejich přesně znění však bylo nakonec při jejich projednávání ústně změněno, přičemž opozice si této změny všimla až dodatečně. To pochopitelně vyvolalo rozhořčenou reakci. Dle mého názoru se hlavně mělo ze strany pana starosty postupovat tak, aby bylo jasné a zřetelné, která část zůstala stejná a kde došlo ke změně. Občané, kteří byli v ten moment přítomni, pochopitelně nerozuměli, proč vůbec k takové přestřelce došlo. Myslel jsem si, že po 2 letech koaličního vládnutí, by již k takovým záležitostem – dětským nemocem, docházet nemuselo. Navíc si myslím, že i jmenovaná volební komise udělala formální chyby a ještě ke všemu je nyní sudý počet členů finančního výboru, což tak být nesmí dle jednacího řádu výborů.

V dalším průběhu zastupitelstva se ovšem dále řešila důležitější problematika. Všimnul jsem si i určitého nesouladu mezi magistrátním náměstkem Hollanem a paní místostarostkou Flamikovou ve vztahu k finální koncepci rezidenčního parkování. Paní místostarostka říkala, že čekají „na noty“ z magistrátu, naopak náměstek Hollan říkal, že je vše jen čistě na městských částech. I proto jsem se na tento rozpor zeptal a požádal o písemnou odpověď, kdo tedy skutečně o čem rozhoduje. Takto by si občan opravdu mohl myslet, že nikdo za nic ve skutečnosti nezodpovídá…

Mgr. Tomáš Řepa
zastupitel ZMČ Brno-střed