Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Jak město (ne)naslouchá městským částem

St 09.12.2015 16:12

Vedení našeho města se letos rozhodlo novelizovat Statut města Brna, tedy dokument, který upravuje správu města a určuje mimo jiné i kompetence a pravomoci všech 29 městských částí.

Nejednalo by se o nic zvláštního, Statut se mění často, a to zejména v souvislosti s novou legislativou či technickými úpravami. Tentokrát se nám ovšem do novely zatoulala i změna v oblasti dopravy a financí, konkrétně převedení všech práv a povinností k účelovým komunikacím z města Brna na městské části.

Stále by se nejednalo o nic zvláštního, naopak, myšlenka je to z mého pohledu rozumná. Městské části nejlépe znají stav svých účelových komunikací a potřebu nejakutnějších oprav. Ovšem s převodem kompetencí se také nesmí zapomínat na převedení adekvátních finančních prostředků, se kterými by byly městské části schopny hospodařit tak, aby bylo o tzv. účelovky řádně postaráno.

Zastupitelstvo města vyčlenilo ročně 15 milionů korun na celé město Brno a přerozdělí určité sumy městským částem podle délky těchto účelovek. Proč zrovna 15 milionů? Řádný pasport stavu účelových komunikací zcela absentuje.

Při červnovém zasedání zastupitelstva města se rozpoutala velká diskuse a je chvályhodné, že vedení na výtky reagovalo, materiál byl stažen a zaslán všem městským částem k vyjádření. Zdálo se tedy, že město vyslyší jejich názor.

Městské části materiál projednaly a z jejich vyjádření bylo patrné, že se změnou před propočítáním finančních potřeb souhlasilo jen 14 z nich, tedy menšina. Vedení města přesto bez mrknutí oka dokument schválilo.

Udělat si obrázek, jak město naslouchá svým městským částem, které ho vlastně tvoří, je tedy na každém z nás. Přesto stále věřím, že až se příště budou zastupitelstva městských částí vyjadřovat k jakýmkoliv tématům, nebude se jednat pouze o akt formální.

Jiří Ides
člen Zastupitelstva města Brna