Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Jak rychle pracuje odbor dopravy?

Út 09.01.2018

Každý ví, že území města Brna je rozdělené do jednotlivých městských částí, kde každá městská část má svoji radnici, svoje vedení. Málo kdo ale ví, že díky statutu města jsou jednotlivé ,,malé radnice“ z hlediska kompetencí jen jakési poloviční radnice. To v praxi např. znamená, že pokud navrhnete změny v dopravě či změny dopravního značení ve vaší městské části, stejně musíte s jejich realizací počkat, až s těmito změnami vysloví souhlas magistrátní odbor dopravy (náměstek Hollan). Rychlost rozhodování odboru se ani zdaleka nepodobá rychlosti hyperloopu. Posuďte sami.

V září 2015 jsme žádali o povolení vcelku banální úpravy dopravního značení na Vinohradech. Jde o možnost obousměrné dopravy na ul. Tvrdonická pro cyklisty (Tvrdonická je obslužná komunikace mezi lesoparkem a školou, bez automobilové dopravy), ale zejména změnu dopravního značení na okružní ul. Věstonická tak, aby zde bylo možné po obou směrech parkovat osobní vozidla a zároveň bylo zamezeno odstavování a parkování kamionů a návěsů určených pro mezinárodní dopravu, jejichž řidiči si tuto komunikaci z nějakých důvodů vybrali k odstavování těchto vozidel do sídliště.

Po opakovaných urgencích jsme teprve těsně před koncem loňského roku obdrželi kladné vyjádření odboru dopravy, je tedy možné, že v roce 2018(!) bude konečně, po třech letech, možné tuto banální a finančně zcela zanedbatelnou úpravu dopravního značení realizovat. Kuriózní je, že úprava značení na Tvrdonické pro cyklisty povolena prozatím nebyla a bude dále zkoumána a projednávána v jakési blíže nespecifikované cykloskupině.

Vinohrady

Mgr. Jiří Karásek
Místostarosta MČ Brno-Vinohrady