Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Jarní uklid, jarní úklid…

St 22.04.2015 10:51

novinky z městské části Maloměřice a Obřany

Čištění ulic po zimě musí být pečlivější. Je důležité co nejkvalitněji odstranit následky zimního posypu z chodníků. Ten je totiž největším zdrojem prašnosti a není-li proveden dobře, stává se původcem mnoha zdravotních komplikací. Dokud jsou hlavní ulice Maloměřic a Obřan pro Brňany průjezdovou komunikací - ráno do práce, odpoledne zpět - nesmíme riskovat to, že bychom jarní úklid provedli ledabyle. To samozřejmě platí nejen o úklidu na páteřních komunikacích, stejně důkladně musíme postupovat i při čištění těch nejklidnějších částí naší obce. Tak proto zametací vozy jezdí až při květnovém blokovém čištění; tak proto má jarní úklid obce svoji specifika a provádí ručně.

další místa na tříděný odpad

K čistotě a pořádku v naší městské se váže ještě jedna aktuální novinka. Ačkoliv máme obec pokrytou sítí kontejnerových stání, usilujeme o další zkvalitnění. Na brněnský magistrát, který má přidělování a umisťování kontejnerů v kompetenci, jsme zaslali žádost o umístění nového stání na tříděný odpad, a to v blízkosti bytového domu Hády 2c. Počítáme s tím, že kontejnerů budou využívat i místní zahrádkáři. Bude-li o třídění odpadu nadále mezi našimi občany zájem, rádi vytipujeme další lokalitu.

S náměty a tipy prosím kontaktujte zastupitele ČSSD – Barboru Duchanovou, Stanislava Dvořáka a Petra Vorla.