Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Juranka

Po 16.11.2015 11:07

Ing. Marek Toman, člen ČSSD Brno-Jundrov

Po přečtení úvodníku starostky v zářijovém jundrovském zpravodaji vím, jak lze manipulovat s informacemi. Nejhorší lež je polovičatá pravda. Zastupitelstvo projednávalo požadavek Spolku Kopretinová na změnu územního plánu jimi vlastněných pozemků na stavební pozemky. Spolek zahrnuje i občany Jundrova. V úvodníku se ale o nich hovoří jako o zájmové skupině a pouhých zahrádkářích. Čtenář se nedozví, že žádost byla nejprve projednávána stavební a dopravní komisí, v níž má zástupce každé jundrovské politické seskupení. Komise dopravní a stavební k této žádosti přijala kladné stanovisko, a to hned z několika důvodů. Pozemky dotčené změnou se nachází vedle pozemků určených již dnes pro výstavbu. U některých zahrad dokonce platí, že část je určena k výstavbě, zbytek nikoli. Dalším důvodem pro kladné stanovisko komise bylo, že majitelé pozemků navrhli vybudování nové komunikace v lokalitě Juranka na vlastní náklady, i fakt, že se jedná o malé území, které nemá vliv na zhoršení dopravní situace. Jedná se o výstavbu asi 10 rodinných domů. Přes kladné stanovisko dopravní a stavební komise se všem zastupitelům k tomuto bodu dostal materiál podepsaný komisí, avšak se zamítavým stanoviskem tak, jak uvedla starostka ve svém úvodníku. Že by to byl jen omyl?