Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


K evoluci sociálního bydlení v Brně

Po 01.02.2016 15:47

Rada města Brna nedávno doporučila ZMB přijmout první ze dvou nových a medializovaných sociálních projektů. Zajímalo nás, jaký bude jejich dopad na sociálně slabé, naši městskou část, ale i Brno celkově. Zároveň jsme se chtěli přesvědčit, zdali se skutečně jedná o revoluci řešící brněnské sociální problémy.

Sociální bydlení v Brně

Sociální bydlení není v Brně novinkou a funguje v rámci současných sociálních služeb už od roku 2010. V roce 2012 byla vylosována první desítka bytů pro chudé. Byly pronajaty na dva roky za snížený nájem a s výchovným důrazem na dodržování pravidel. Aktuální programy vychází z těchto dřívějších snah a nepovažujeme je za revoluci v oblasti soc. služeb (náměstek Hollan používá přívlastek neomarxistickou).

O co jde v současném projektu?

Rapid Re-housing vnímáme jako záměr rozšíření kapacity sociálního bydlení pro sociálně ohrožené rodiny. Z vybraných 300 uchazečů má být vybrána užší skupina 150 uchazečů, z nichž vylosovaných 50 má dostat byt a zbytek má sloužit jako srovnávací skupina pro výzkum. Výběr uchazečů provede Ostravská univerzita a sociální práci s vybranými bude provádět IQ Roma servis.

Projekt pracuje s termínem bezdomovectví, který chápe (na základě evropské typologie) jako ohrožení soc. slabých rodin žitím v ubytovnách a azylových domech; není zaměřen na bezdomovce samotné.


Rapid Re-housing chápeme jako pokračování našich dřívějších snah o nízkoprahové sociální bydlení, které již existuje v rámci současného systému brněnských sociálních služeb. Návaznost na naší sociální politiku dokazuje i podpora ministryně práce a sociálních věcí, která navštíví Brno před projednáním materiálu v ZMB.

Konkrétní otázky se teprve objeví

Projekt je zatím vypracován ve velice obecné formě a doufáme, že autoři před projednáním v ZMB vysvětlí některé nejastnosti. Neznámé jsou například podmínky přijetí do programu a kritéria výběru, ale i jiné aspekty projektu (zejména právní). Není jasné, zdali bude při výběru posuzována bezdlužnost vůči městu Brnu (ne všichni uchazeči byli už dříve schopni plnit své závazky). Otázky vyvolává i participace Ostravské univerzity na výběru uchazečů; ta dostává prázdný šek na výzkum a není jasné, za jakých podmínek. Není též známo, které domy v naší městské části se budou programu účastnit.

Přes všechnu empatii je stále nutné dodržovat princip dobrého hospodáře, zejména když současná koalice kvůli tomuto principu pozastavila na podzim 2014 probíhající privatizaci. Ten budeme nadále prosazovat.

Žít sociální PR

Kontroverzní je pro nás komunikace a propagace projektu ze strany tvůrců, která je značně zavádějící, zkratkovitá a nefér. Tvrzení, že se za 25 let v této oblasti nic neudělalo, je nepravdivé. V Brně je dnes 237 sociálních služeb, z nichž je 72 poskytováno městem a jeho příspěvkovými organizacemi. Výdaje na sociální péči (bez dávek) v Brně dosahují 550 mil. korun, z nich je 400 mil. z rozpočtu města.

Velice zavádějící zkratkou je i tvrzení, že oba programy vyřeší bezdomovectví. Každý brněnský politik by ho vyřešil rád, ale je evidentní, že ani při 100% úspěšnosti obou projektů se tak nestane.

Bc. Jindřich Zechmeister
člen zastupitelstva ZMČ Brno-střed