Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Kdopak by se pravdy bál?

Pá 19.02.2010 00:00

Otevřený dopis náměstkovi primátora MUDr. D. Rychnovskému
Brno - 19. února 2010

Vážený pane náměstku,

na úvod pár faktů, které mne vedou k napsání tohoto otevřeného dopisu:

Brněnská "Úrazovka" - prosinec 2008. Jejím vedením je v té době pověřený MUDr. Roman Kraus. Za jeho působení je podepsána smlouva o převodu více jak tří-set kusů zdravotnických přístrojů do Fakultní nemocnice Brno (FNB), přestože tyto přístroje Úrazová nemocnice aktivně využívala a v řadě případů je získala jakožto dar či dotačním účelovým titulem.

Téměř vzápětí byla STEJNÝM MUDr. Romanem Krausem podepsána další smlouva ? v ní ředitel FNB zapůjčuje Úrazové nemocnici, v níž byl také ředitelem (pověřeným z vůle ministra Julínka) do konce roku 2008 bezplatně odtamtud fakticky "ukradené" přístroje.

A do třetice, byla v úplném závěru roku 2008 byla podepsána další smlouva ? tentokrát nájemní - zasazující Úrazové nemocnici téměř smrtící ránu. Ta už totiž zavazovala brněnskou Úrazovku k měsíčnímu nájmu "ukradených přístrojů" ve výši více jak jeden a půl milionu Kč měsíčně ? tedy k roční finanční zátěži nad rámec rozpočtu nemocnice ve výši necelých 23 milionů korun.

O čem chce pan Kraus jednat? Na čem se může chtít mimosoudně dohodnout? Okrást nemocnici o její vlastní přístroje a pak jí je obratem ruky pronajmout, to je přece jednoznačné překročení pravomocí, je to jednoznačné a úmyslné zneužití zastávané pozice, a je to především amorální a neetické jednání lékaře vůči svým kolegům a pacientům!

A stejně precedentní by dle mého soudu bylo, kdybyste pane náměstku, myslel vážně to, co jste řekl v deníku Právo. Volným překladem je Vaše vyjádření totiž možné vnímat jako dokonalý projev pasivity a lhostejnosti k věcem, které se ve městě Brně dějí.

Proč by mělo statutární město Brno bezúplatně převádět objekt v ceně 22 mil. Kč (informace ČT1 ze dne 18.2.2010) na ulici Masná Fakultní nemocnici za to, že z Úrazové nemocnice ?odnesla? přístroje v řádech miliónů korun a teď je tam po velkých tahanicích vrátí? Proč prosazujete, aby město vyjednávalo se zloději a tuneláři?

Nevím, kam se myšlenkově MUDr. Kraus posunul, že by si uvědomil své pochybení a chtěl je s Novým rokem napravit? Pohádky se nedějí a Úrazová nemocnice nechce pokračovat v nevýhodném smluvním vztahu, který jí vytahuje peníze z kapes. Požaduji, aby se celá věc neřešila mimosoudně, je to nanejvýš precedentní případ a měl by veřejnosti ukázat, že zkrátka u nás v Brně, se okrádat nenecháme! A nenecháme vytunelovat živý organismus nemocnice, kterou Brno potřebuje!

A vedle toho, v únoru 2010 přišla do ÚN Brno faktura za měsíc leden tohoto roku z FN Brno, opět na 1,9 mil. Kč. Tato faktura je vystavena za ?pronájem? přístrojů. Ukazuje se tedy, že pan ředitel Kraus to ve skutečnosti s jakýmkoliv mimosoudním vyrovnáním nemyslí vůbec vážně.

Odpovědnosti ve fungujícím právním státě dle mého názoru utéci nelze.

Apeluji proto na Vás, pane náměstku, abyste přehodnotil své stanovisko o smírném vyřešení této navýsost precedentní kauzy a požadoval její soudní projednání!

Osobně bych byl velmi rád, kdyby se celá záležitost dokázala u soudu projednat. Takovéto do nebe volající činy a vědomá zlovůle by neměly být zameteny pod stůl. Naopak, měly by dojít podoby judikátů, které budou varovným signálem pro všechny, kteří by měli snahu tunelovat jakékoli veřejné zařízení.

S pozdravem

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.
senátor ČSSD