Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Koalice neví, co s privatizací bytů

Čt 19.03.2015 17:23

Tápání koalice po ukvapeném pozastavení privatizace bytových domů připomíná útrapy polární výpravy Čecha Karla Němce v roce 1909, která po překročení 70. rovnoběžky zabloudila v mlze, navštívila petrohradskou Ermitáž a následně opět slavnostně překročila 70. rovnoběžku.

Vedení města nejprve požádalo zastupitelské kluby o stanoviska k vzniklé situaci, následně ustavilo pracovní skupinu pro posouzení privatizace a bloudění korunovalo zadáním odborných posudků na právní a ekonomické posouzení a vyhodnocení pravidel prodeje bytových domů u dvou pražských firem.
O stanoviska klubů teď už nemá rada zájem a pracovní skupina sestavená kabinetním způsobem ze zástupců koaličních stran a odborníků převážně z KDU-ČSL těžko nalezne řešení, které by zajišťovalo tak drtivou podporu v zastupitelstvu, jako měla privatizace po dvě minulá volební období.
Od pražských poradců nyní rada očekává posouzení, zda lze v situaci města Brna odůvodnit prodej bytových domů za cenu nižší než obvyklou. Dále rada očekává návrh optimalizace pravidel prodeje odpovídající legislativě. Za honorář 430 tisíc korun se rada nic převratného nedozví, pouze získá alibi pro svůj postup. Přitom má na magistrátu k dispozici kvalitní právníky i odhadce.
Stanovení podmínek je v plné kompetenci Zastupitelstva města Brna. Jen to je schopno posoudit všechny okolnosti a důvody, které vedou k tomu, že jsou byty a domy prodávány za nižší než tržní hodnotu. Jen zastupitelstvo je schopno zohlednit etickou stránku problému, tedy že sliby občanům dané městem mají být plněny.
Pokud bude ekonomické hledisko nadřazeno rozhodnutí samosprávy, nemá smysl v jejích orgánech projednávat např. výši nájemného, jízdného, vodné a stočné, dotace divadlům atd. – vše lze přece jednoduše zadat do kalkulačky.

Oliver Pospíšil
člen Zastupitelstva města Brna