Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Koalice neví co s privatizací

Po 09.02.2015 11:00

Tápání koalice po ukvapeném pozastavení privatizace bytových domů připomíná útrapy polární výpravy Čecha Karla Němce v roce 1909, kdy cestou k pobřeží Ledového oceánu po překročení 70. rovnoběžky slavní polárníci zabloudili v mlze, navštívili petrohradskou Ermitáž a následně opět slavnostně překročili 70. rovnoběžku. Přesto, že se vedení města při pozastavení privatizace tvářilo, že ví, co činí a má plán, překvapilo nejprve žádostí o stanoviska k vzniklé situaci od všech politických klubů, následně ustanovilo pracovní skupinu pro posouzení privatizace bytových domů a bloudění korunovalo zadáním odborných posudků na právní a ekonomické posouzení a vyhodnocení Pravidel prodeje bytových domů u dvou pražských firem.

           O stanoviska klubů teď už nemá rada zájem a pracovní skupina sestavená kabinetním způsobem ze zástupců koaličních stran a odborníků převážně z KDU-ČSL těžko nalezne řešení, které by zajištovalo tak drtivou podporu v zastupitelstvu, jako měla privatizace po dvě minulá volební období. Koneckonců se ani příliš snažit nemusí, protože nakonec rada vše předala do rukou pražských odborníků. Od advokátní kanceláře Tomíček Legal a akciové společnosti APOGEO Esteem rada očekává posouzení, zda ekonomická a realitní situace ve městě Brně, hospodaření města s bytovým fondem a platná legislativa odůvodňují prodej bytových domů za cenu nižší než obvyklou s poskytnutím následné úhrady za opravy domu. Dále rada očekává návrh optimalizace Pravidel prodeje odpovídající legislativě. Za honorář 430.000 Kč se rada nic převratného nedozví, pouze získá alibi pro svůj postup. Když si uvědomíme, kolika kvalitními právníky a realitními odborníky disponuje magistrát, je zadání externích expertíz nehospodárné.

            Je zřejmé, že stanovení podmínek, za kterých se prodávají bytové domy jejich nájemníkům, je v plné kompetenci Zastupitelstva města Brna. Jen tento orgán je schopen posoudit všechny okolnosti a důvody, které vedly a vedou k tomu, že jsou byty a bytové domy prodávány za nižší než tržní hodnotu. Jen zastupitelstvo je schopno zohlednit etickou stránku celého problému, tedy že sliby občanům dané městem mají být plněny. Pokud bude výlučně ekonomické hledisko nadřazeno rozhodnutí obecní samosprávy, nemá smysl v orgánech samosprávy projednávat např. výši nájemného v bytech, ceny jízdného, vodné a stočné, dotace divadlům atd. - vše lze přece zadat do kalkulačního vzorce.

            Jak už to v životě chodí, rada získá od advokátní kanceláře neurčité právní stanovisko typu „nic není jisté, doporučujeme zvýšenou opatrnost“, ekonomičtí experti spočítají to, co měli zastupitelé roky ve svých materiálech k privatizaci, tedy že domy jsou prodávány hluboko pod tržní hodnotou a z ekonomického hlediska k takovým slevám není důvod. Nakonec bude muset rozhodnout zastupitelstvo. Rozhodovat se bude po rozvrtání celé této problematiky a pod emočním tlakem veřejnosti velmi těžko.

Ing. Oliver Pospíšil
Zastupitel města Brna