Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Koalice problémy ve školství neřeší

St 21.01.2015 11:33

Tisková zpráva

Problémy v oblasti školství, které se v městské části Brno-střed i na území celého města Brna momentálně ukazují jako velmi aktuální a do budoucna velmi palčivé, jsou jasné. V první řadě je to nedostačná kapacita školských zařízení, ať se jedná o školy mateřské, nebo základní. O nedostatku míst ve školkách se ví již delší dobu a řešení slibovaly přinést všechny koaliční strany. Vytváření nových míst ve školách a školkách je dokonce součástí Koaliční smlouvy pro Brno-střed (bod 6), avšak na tento bod koalice evidentně pozapomněla. Jediným zásahem, avšak dosti kontroverzním a námi kritizovaným, je zavedení elektronického zápisu – což ale kapacitu školek nenavýší!

Ovšem na základní školy, jejich problémy nynější a budoucí, koalice nemyslela a ani nemyslí. Jak jinak si vyložit mlčení koaličních zastupitelů a členů komise pro školství? Jakou strategii připravila např. Michaela Dumbrovská, která má jako 1. místostarostka školství v gesci? V této, stejně jako ve spoustě dalších oblastí, je koalice na Brně-středu naprosto nečinná a nepřipravená, opět bez sebemenší znalosti problematiky a odbornosti.

Obdobně se k celé problematice kapacity základních škol staví také náměstkyně primátora města Brna Klára Liptáková, která má oblast školství na starost. S jejím vztahem ke koncepčním řešením aktuálních problémů jsme se seznámili již při zastavení privatizace bytů na území města Brna na konci minulého roku. Řešení front u zápisů do ZŠ připravené nemá a je otázka, s jakou koncepcí přijde pro roky příští…

ČSSD Brno-střed tedy kritizuje naprostou nepřipravenost a nečinnost zejména koalice MČ Brno-střed a požaduje co nejrychlejší řešení situace, kdy rodiče dětí žijí v nejistotě, jestli a kam přijmou jejich dítě nejen do školy mateřské, ale nyní už i základní!

ČSSD Brno-střed vidí řešení v několika základních krocích, které by měla koalice učinit co nejrychleji:

  • Uvolnění dostatečné finanční částky na rozšíření kapacity školských zařízení
  • Je-li to nezbytně nutné, podpořit zřízení dostatečného množství úvazků učitelů nově vzniklých tříd základních škol
  • Vypracování strategie pro přijímání dětí do školských zařízení s ohledem na potřeby škol i rodičů dětí
  • Vypracování obecné koncepce pro oblast školství
  • Komunikace s řediteli základních škol
  • Odborný přístup k oblasti školství v MČ Brno-střed

 

Mgr. David Čížek

Člen VMO 01 ČSSD Brno-střed