Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Koaliční spánek v oblasti školství trvá

Po 23.02.2015 23:16

V městské části Brno-střed zanedlouho uplyne 100 dní od ustavení koalice Žít Brno, Strany zelených, ANO a KDU-ČSL a jejich podpisu koaliční smlouvy. V této koaliční smlouvě sice nalezneme bod 6, který se věnuje oblasti školství, ale jedná se o obecné věty a myšlenky, které je třeba doplnit konkrétní strategií a hlavně skutečnou realizací těchto plánů.

Naproti tomu ale není ani dnes zřejmé, jakými kroky chce koalice svůj program plnit, o komunikaci s odbornou či širší veřejností nemluvě. Jediným krokem Komise pro školství a koaličních zastupitelů bylo schválení zapojení mateřských škol na Brně-středu do celoměstského systému elektronického zápisu, který je, dle našeho přesvědčení, pro městskou část Brno-střed zcela nevhodný. Koaliční představitelé nepřináší žádná řešení ani nápady, které by vedly k trvalému zlepšování úrovně a kvality školství v naší městské části.

ČSSD Brno-střed se staví kriticky k samotnému personálnímu obsazení postů, které jsou pro oblast školství klíčové. Postrádáme také jakékoliv odborné zázemí či komunikaci a konzultace s odborníky, jako jsou např. ředitelé škol nebo pedagogové, a také s rodiči dětí školou povinných. Je zřejmé, že bez odborných znalostí a praktických zkušeností není možné rozhodovat o osudu škol a školek zřizovaných MČ Brno-střed.

Je jistě vhodné připomenout, že v minulých volebních obdobích, kdy odpovědnost za oblast školství v MČ Brno-střed ležela mj. na zástupcích strany ČSSD, konkrétně PhDr. Tomáši Jilčíkovi a Mgr. Ivu Řezáčovi, měla radnice vždy pevně stanovenou strategii a jasně vytýčené cíle. Za vylepšení úrovně školství v MČ Brno-střed patří dík vedle samotných pedagogů a ředitelů škol také těmto dvěma výše uvedeným.

V médiích se také objevilo vyjádření 1. místostarostky JUDr. Dumbrovské, týkající se MŠ Křídlovická. Dle jejích slov je otázka, zda vůbec bude třeba realizovat již připravený projekt přístavby modulární školky na ulici Křídlovické, protože „z hlediska počtu dětí jsme již za babyboomem“; tuto novou budovu ovšem měly využívat mj. také děti ze zrušené školky v Biskupské ulici.  ČSSD Brno-střed zastává názor, že by měla radnice udělat vše proto, aby občanům usnadnila umísťování dětí do školských zařízení a rozšiřovala kapacitu školských zařízení dle potřeb obyvatel městské části. Realizace tohoto projektu modulární školky, ale také zvýšení kapacit dalších školských zařízení je nevyhnutelné a jeho oddalováním bude pouze dále eskalována nejistota a napětí mezi rodiči i mezi pedagogickými pracovníky.

 

Mgr. David Čížek

Člen VMO 01 ČSSD Brno-střed