Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Lobbing je třeba regulovat

Po 04.01.2010 00:00

Lobbing jako oficiální působení na představitele státní moci musí mít jasné právní regule, které zajistí transparentnost této činnosti a sníží tak rizika korupce a klientelismu. To je důvod, proč ČSSD již podruhé předkládá návrh zákona o lobbingu.

Dnešní negativní stanovisko Vlády ČR k tomuto návrhu zákona mne mrzí. Vláda nevyužila svého nemalého aparátu úředníků k předložení vlastního návrhu a přitom jediný reálně do voleb prosaditelný návrh regulace lobbingu bez přesnějšího odůvodnění odmítá.

 Boj proti korupci je jedním z hlavních bodů programu České strany sociálně demokratické.

 Regulovaný lobbing, který bude mít jasná pravidla, bude transparentní a pod veřejnou kontrolu. To je jeden z nástrojů, který rizika korupce ve státní správě podstatně eliminuje. Proto jsme spolu s Bohuslavem Sobotkou již na jaře letošního roku předložili návrh právě takového zákona, který lobbingu dává přísná omezení a pravidla. Bohužel tato iniciativa se nesetkala při projednávání na schůzi Poslanecké sněmovny s podporou a to především ze strany ODS a návrh zákona byl vrácen k dopracování, jinak řečeno odmítnut.

 ČSSD oslovila při vypracování nové verze návrhu zástupce dalších politických stran a zapracovala jejich připomínky a stejně tak návrhy Transparency International. Vznikl tak nový návrh, který podporují kromě ČSSD i SZ, KSČM a někteří nezařazení poslanci.

 Nová verze zpřesňuje definici lobbisty a označuje tak toho, kdo se pokouší ovlivnit rozhodování politiků či úředníků více než 3x za kalendářní čtvrtletí.

 Okruh povinných osob nová verze rozšiřuje např. i o hejtmany a primátory statutárních měst. Poslanci a senátoři nebudou kontakty s lobbisty a jejich obsah hlásit Ministerstvu vnitra, ale příslušným mandátovým a imunitním výborům svých komor.

 Zákon rozšiřuje i zákon o střetu zájmů a ukládá povinnost podávat oznámení o činnostech i asistentům poslanců a senátorů, aby bylo eliminováno riziko, že tito budou skrytými lobbisty.

 Novelizuje i jednací řád a zavádí novou povinnost předkladatele návrhu zákona informovat i o dalších osobách, které se na vytváření návrhu zákona podílely.

 Zákon zavádí sankci až jeden milion korun a zákaz činnosti do pěti let pro lobbisty, kteří zákon nebudou respektovat. Politikům pak hrozí sankce podle zákona o střetu zájmů.

 JUDr. Jeroným Tejc místopředseda Poslaneckého klubu ČSSD