Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Mají bezdomovci čekat na opravu bytu?

Po 20.06.2016 12:10

Klub zastupitelů ČSSD v ZMČ Brno-střed předložil na 15. jednání bod Dispozice s bytovými domy MČ Brno-střed pro účely sociálního bydlení a SPSZ. Jeho cílem bylo otevření diskuze o způsobu dispozic s bytovými domy a uspokojování poptávky sociálního bydlení tak, aby byla uspokojena a bytový fond MČ nebyl zcela zdecimován.

MČ již dříve poslala bytovému odboru MMB seznam 15 domů, které nejsou rentabilní a které chce odsvěřit. Byla to odpověď na dotaz odboru, který chtěl tento nerentabilní majetek prodat v nabídkovém řízení. Domníváme se, že prodávat tento majetek není vhodné. Domy mohou sloužit k uspokojení potřeb sociálních pro-gramů, zejména Rapid-rehousing a Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ). Dispozice se zmíněnými domy je nyní projednávána v komisích rady Města Brna (část už byla odsvěřena), ale využití vybraných domů mají předcházet opravy, které zdrží přidělení bytů potřebným až o dva roky. Výstavba nových bytů v rámci SPSZ znamená ještě delší čekání klientů na přidělení bytu.

Cílem zmíněných sociálních programů je zajištění důstojné úrovně bydlení pro klienty, kteří jsou v nedůstojné bytové situaci či zcela bez domova. Většina domů je v současnosti obývána nájemníky a proto je lze považovat za obyvatelné. Klientům zmíněných sociálních programů jistě nebude vadit horší stav domu či bytu, protože díky jeho přidělení se může rapidně zvýšit kvalita jejich života a snížit ohrožení bezdomovectvím. Jejich nároky na bydlení jsou nesrovnatelné skromnější, než u žadatelů o obecní byt z řad občanů MČ Brno-střed, které nestačíme uspokojovat

Bytové domy sloužící pro sociální programy se mohou rekonstruovat až po obsazení bytových jednotek a pro tyto účely není nutné využívat byty rekonstruované z úrovně MMB či MČ Brno-střed. Těch je málo a počet opravených bytů hrubě neuspokojuje poptávku po nich. Čekání žadatelů se zbytečně prodlouží, protože byty budou využity k výše zmíněným účelům.

Doporučujeme rovněž zvážit výběr domů, ze kterých lze provedením potřebných stavebních úprav vytvořit domy s pečovatelskou službou určený pro seniory.

Bod nebyl zastupitelstvem schválen a nevyvolal ani diskuzi. Zaznamenal jsem zájem starosty řešit využití volných bytů v komisích rady, avšak nevýhodou je pro nás čas a běžící rozhodování na úrovni města.

Bc. Jindřich Zechmeister
zastupitel ZMČ Brno-střed