Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Město postaví v Černovicích a Starém Lískovci stovky nových bytů!

V Černovicích vzniknou stovky bytů za více než 2 miliardy korun

Nezastavěné území „Na Kaménkách“ se do deseti let změní v nový domov tisíců lidí. Brněnští radní dnes schválili záměr bytové výstavby, díky níž v této lokalitě vznikne cca 1900 bytů. Zhruba 800 z nich by vlastnilo statutární město Brno. Radní dnes zároveň zařadili tuto akci do závazného plánu kapitálových výdajů města.

Lokalita Na Kaménkách se nachází v nezastavěném území městské části Brno-Černovice. Již v roce 2002 byla zařazena mezi jednu z pěti základních rozvojových lokalit, které představují rozhodující kapacity pro bytovou výstavbu v Brně.

„Je potřeba, aby v Brně vznikaly nové byty a zvyšovala se tak dostupnost bydlení, protože poptávka po bytech tu vysoce převyšuje nabídku. Tím, že téměř polovina zamýšlených bytů zůstane ve vlastnictví města, se zajistí bydlení zejména pro mladé rodiny nebo seniory. Náklady se odhadují na 2,4 miliardy a samotná výstavba je v plánu mezi lety 2022 a 2028,“ popsal náměstek pro oblast bydlení a správy majetku Oliver Pospíšil.

Nyní se zpracovává územní studie, která ve své konečné podobě bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Podle její současné podoby by z 800 městských bytů mělo 380 sloužit jako družstevních, 60 pro sociální bydlení, 200 pro seniory, 100 bude vybudovaných jako startovací bydlení a 60 jako bezbariérové.

Územní studii vytváří ateliér Kuba a Pilař. Ten zvítězil v urbanistické jednofázové užší projektové soutěži o návrh lokality. Soutěž byla vyhlášena v únoru 2017.

Území „Na Kaménkách“ se v současnosti skládá z množství jednotlivých nezastavěných parcel, které jsou ve vlastnictví dvou majoritních subjektů – města Brna a IMOS Development; minoritní část pozemků je ve vlastnictví třetích osob. Z tohoto důvodu je lokalita řešena ve spolupráci se společností IMOS.

Výstavba je podmíněna investicemi do inženýrských sítí, které nejsou zahrnuty do investičních nákladů. Jde o samostatnou investiční akci „Technická infrastruktura Černovice – Na Kaménkách“ s předpokládanými investičními náklady 53 mil. Kč. Společnost IMOS již na své náklady zpracovala projektovou dokumentaci technické a dopravní infrastruktury pro napojení nové výstavby v jižní části lokality, kde disponuje svými pozemky.

Ve Starém Lískovci vyroste 150 městských bytů

Strategie bydlení města Brna uvádí mezi devíti rozvojovými lokalitami vhodnými pro výstavbu nových bytů i starolískoveckou Západní bránu. Její součástí je území „U Penzionu“, na němž je momentálně parkoviště. Radní dnes rozhodli o využití této plochy v souladu s územním plánem, tedy pro výstavbu bytů.

Lokalita „U Penzionu“ je vymezena ulicemi Labská a U Penzionu (viz mapu). Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví města Brna. Vedení města na nich chce postavit cca 150 obecních bytů, určených pro družstevní (70), sociální (10) či startovací (30) bydlení pro mladé rodiny. Třicet bytů bude podle aktuálních plánů sloužit pro seniory a deset bude bezbariérových. Odhadované investiční náklady jsou 450 mil. korun.

„V uplynulých dvou letech se uskutečnilo několik jednání o výstavbě v této lokalitě v Kanceláři architekta města Brna, projekt je od počátku komunikován s dotčenými městskými částmi Bohunice a Starý Lískovec. Součástí návrhu bytové výstavby je výstavba několikapatrových garáží, které by kompenzovaly parkovací místa. Díky tomu by jich tu vznikl dostatek jak pro uživatele stávajících, tak nových bytových domů,“ uvedl náměstek primátora pro oblast bydlení Oliver Pospíšil.

Bytový odbor MMB se chystá ve spolupráci s Kanceláří architekta města a městskou částí připravit a vyhlásit architektonickou soutěž o návrh podoby výstavby. Konkrétní dispozice tedy přinesou až výsledky soutěže. Vyhlášena bude v průběhu letošního roku. Harmonogram předpokládá, že k samotné stavbě by se mohlo dospět mezi lety 2022 a 2023.

„Obyvatelé se nemusejí obávat, že by výstavbou přišli o zelené plochy v okolí Mikuláškova náměstí. Projekt je situován do ploch určených územním plánem pro bytovou výstavbu, což odpovídá ploše, na které se dnes parkuje, a nejbližšímu okolí,“ uzavřel Oliver Pospíšil.

 

Zdroj: Magistrát města Brna