Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Městské firmy: Nová taktika, nebo neúspěch?

St 20.05.2015 10:36

Kromě obchodních společností, jako jsou teplárny, dopravní podnik atd., je Brno spoluvlastníkem firem založených společně s jinými obcemi či krajem.

Jedná se např. o Vírský oblastní vodovod (VOV), sdružení měst a obcí. V tomto sdružení, které zásobuje pitnou vodou i město Brno (ze strategického pohledu Brna jde o nenahraditelný záložní zdroj vody), máme téměř polovinu rozhodovacích pravomocí. Poprvé však nemáme předsedu ani místopředsedu v představenstvu ani v dozorčí radě sdružení.
Ve společnosti KORDIS JMK (město Brno vlastní 49 %), jejíž činností je koordinace Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, poprvé nemáme druhého zástupce v představenstvu.
Logicky se nabízí otázka, zda tyto skutečnosti máme považovat za neúspěch nového vedení města, nebo za novou taktiku. Současná koalice sice zřídila pozici uvolněného radního pro správu městských účastí a navíc primátor zřídil ve svém týmu funkci koordinátora pro městské společnosti, ale jeví se, že ani tyto „úkony“ nestačí na to, aby tak jako v předešlých obdobích byly standardně hájeny zájmy a pozice města Brna.
Lídr koalice (ANO) se prezentuje jako tým manažerů, ale i s danou „výzbrojí“ byl při sestavování představenstva a dozorčí rady ve VOV a KORDIS spíš jen pro smích těm, kteří tomu jen trochu rozumí.
Ovšem je-li ztráta strategických pozic ve společnostech, kde město nevlastní 100 % (kdy nerozhodují jenom brněnští radní), novou taktikou, je vše v pořádku.
Obdobný názor mám i na záměr slučování Úrazové nemocnice a Nemocnice Milosrdných bratří. O něm se poprvé až z médií dozvěděli nejen Brňané, ale i řád milosrdných bratří jakožto vlastník nemovitostí. Výsledkem takového postupu jsou úvahy řádu o neprodloužení smlouvy o spolupráci s městem Brnem.

Vlastimil Žďárský
člen Zastupitelstva města Brna