Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Mrtvá kasína? Kdepak, mají podporu rady Brno-střed

Po 04.04.2016 12:56

V Brně platí plošný zákaz tvrdého hazardu. Město Brno nyní aktualizuje vyhlášku č. 01/2014 z důvodu připojení zbylých dvou městských částí sever a Jehnice k plošnému zákazu všech jeho forem. Ve stávající vyhlášce pak nebude nutné oddělovat zákaz „tvrdého“ hazardu a živých her, protože všechny MČ budou mít zakázány všechny formy loterií, které zákon umožňuje obcím regulovat.

Rada městské části Brno-střed předložila do zastupitelstva materiál, který požaduje udělení výjimky z vyhlášky a zákazu „živých her“ pro ulice Husova a Benešova. Výjimku iniciovala sama rada a důvod není zřejmý. Rada též obdržela žádost kasína Admiral o doplnění ulice Křenová. Tuto žádost Svatopluk Bartík do ZMČ předložil také, ale neměl dostatek odvahy navrhnout nesouhlas, takže ji pouze navrhl vzít na vědomí.

Obě usnesení nebyla schválena, přičemž žádost o vyjmutí dvou ulic neprošla o pár hlasů (přesný počet bude znám po zveřejnění zápisu). Koalici chyběli právě 3 zastupitelé, kteří se účastnili jednání na MMB; jejich hlasování není možné předvídat a tvrdit, že by návrh neprošel. Proti návrhu byla naopak kompletní opozice.

Je přesnější tento postup nazvat bojem proti hazardu, nebo spíše snahou o renesanci „měkkého hazardu“ a vytvoření nových kasin? Proč rada (prakticky jednohlasně) hlasuje pro udělení výjimky dvěma ulicím a dává kasínům bianco šek? Proč k tomu navíc volí mechanismus, který už v roce 2014 odsoudil ÚOHS?

 

Bude ulice Husova rájem kasín?

Proč rada žádá vyjmutí ulice Husovy, která v seznamu povolených kasín nikdy nebyla? Proč starosta MČ tvrdí, že je růst nových kasin nepravděpodobný, když rada žádá výjimku pro ulici, na které žádné není?

Jediným logickým a již proslýchajícím se důvodem je zřízení nového kasína. Pokud by bylo zřízeno v hotelu International, tak bude kasíno právě uprostřed dvou škol, které od něj budou pouhých 100 metrů.

 

Nad návrhem se vznáší mnoho pochybností

Skoro každý současný zastupitel si pamatuje zasedání ZMČ Brno-střed v lednu 2014, které bylo demonstrací proti všemu hazardu. Matěj Hollan s kolegou Bartíkem za podpory přívrženců vyjadřovali své korupční obvinění vůči tehdejšímu starostovi a požadovali plošný zákaz hazardu včetně kasín. Proč nyní Bartík zdůrazňuje, že je špatný jen tvrdý hazard, či dokonce usiluje o výjimku dvou ulic pro kasina a podporuje vznik nových? Není na místě mít stejné obavy z korupce, jako měli tehdy oni?

Z čeho pramení změna názoru celé současné rady, která návrh kromě zeleného radního Oplatka podpořila? Proč najednou kasína a živá hra nevadí? Dříve zcela jasné politické názory na hazard se komplikují a dřívější aktivisté a protikorupční poradci dnes jako politici vysvětlují, že bojovali pouze proti tvrdému hazardu. Návrh rady na výjimku pro obě ulice je pro nás nepochopitelnou změnou názorů, jejíž motivaci však neznáme.

 

Bc. Jindřich Zechmeister
zastupitel ZMČ Brno-střed