Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Náměstí Míru - po týdnu je vše jinak

Po 14.09.2015 22:35

Před týdnem jsem informoval o řešení opravy smyčky náměstí Míru dle doporučení komisí rady MČ Brno-střed a rozhodnutí rady. Ta požadovala po investorovi urbanistickou studii. Po uplynulém týdnu je vše jinak - rada své rozhodnutí revokovala.

Rozhodnutí je revokováno, rada chce prověřit novou variantu

Rada MČ Brno-střed na svém jednání 7. 9. 2015 revokovala usnesení, ve kterém preferovala současné umístění smyčky a požadovala „pořídit dopravně-urbanistickou studii celého náměstí, která bude řešit nejenom dopravní aspekt, ale především také urbanistické vazby a prvky celého náměstí a akcentovat pobytovou a sociální funkci veřejného prostranství, jeho estetickou hodnotu i symbolický význam a vliv na obraz čtvrti a následně výsledky projednat a schválit opět v orgánech MČ Brno-střed“.

Po týdnu je vše jinak - toto usnesení rada revokovala a přijala nové, které požaduje prověřit variantu dle „náčrtu“ (zřejmě arch. Bořečkého) a na urbanistické studii netrvá. Citaci usnesení, které nedává smysl, najdete níže:

  • požaduje

prověření variantního řešení odklonění smyčky směrem do parku Kraví hora viz příloha tak, aby vedení tramvajové dopravy nezasahovalo do prostoru náměstí Míru.

  •  požaduje

při dopravním řešení automobilové dopravy vycházet z navrhovaného řešení silnic (křižovatka T), ve variantě „17 SM - nevhodné řešení“, případné změny projednat předem s orgány MČ Brno-střed.

  •  požaduje

po schválení konceptu dopravního řešení zpracování urbanisticko-architektonického řešení úprav veřejných ploch dotčených rekonstrukcí tramvajové smyčky prověření urbanistických vazeb náměstí Míru a parku Kraví hora. Pokud rekonstrukce tramvajové smyčky nebude řešena v návaznosti na rekonstrukci náměstí Míru (které bude prověřeno dopravně urbanistickou studií) a bude do jeho plochy zasahovat, požaduje zachování tramvajové smyčky ve stávající poloze.

Postup je nutné vysvětlit ZMČ

Vzhledem k situaci téma otevřu na nejbližším zasedání ZMČ 16. 9. a budu žádat veřejné projednávání. Současný postup rady je netransparentní a rada rozhoduje bez doporučení komisí. Nespokojím se s rolí spora-dicky informovaného diváka a určitě nejsem sám.

 

Bc. Jindřich Zechmeister
zastupitel ZMČ Brno-střed,
člen komise dopravní a majetkové