Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Návrhy na zrušení usnesení Zastupitelstva města Brna odkládající referendum o poloze hlavního nádraží až na podzim 2016

Po 26.01.2015 11:00

Členové Zastupitelstva města Brna z řad opozičních stran – České strany sociálně demokratické a Občanské demokratické strany - podali 21. 1. 2015 návrhy ke Krajskému a Ústavnímu soudu na zrušení rozhodnutí Zastupitelstva města Brna o odložení místního referenda o poloze hlavního nádraží až na podzim 2016. Návrhy inicioval bývalý první náměstek primátora Robert Kotzian, právně zastupuje advokát Zdeněk Koudelka.

Většina v Zastupitelstvu města Brna 25. 11. 2014 nezákonně rozhodla o termínu referenda. Podle zákona se koná referendum do 90 dnů od vyhlášení zastupitelstvem, pokud přípravný výbor navrhující referendum nežádá datum pozdější. Zastupitelstvo stanovilo termín konání referenda až na podzim 2016, když původní návrh přípravného výboru to nežádal. Přípravný výbor nemůže po podání návrhu návrh měnit, s výjimkou odstranění magistrátem vytknutých vad. Protože původní návrh obsahoval nereálné datum konání referenda v říjnu 2014, měl být termín referenda stanoven do 90 dnů od vyhlášení. K návrhům, které předložil přípravný výbor až v listopadu 2014, nelze přihlížet.

Odložením referenda až do podzimu 2016 došlo k porušení práva zastupitelů na řádný výkon veřejné funkce tím, že:

1. nemohli rozhodovat o zákonném a řádném návrhu usnesení s termínem referenda do 90 dnů od vyhlášení,

2. do konání referenda nemůže ve věci jakkoliv rozhodovat zastupitelstvo. Odsunutím referenda o dva roky je téměř o polovinu volebního období zkráceno právo zvolených členů zastupitelstva rozhodovat v této velmi podstatné otázce života města Brna. Lhůta odkládající referendum o dva roky je lhůtou zřejmě nepřiměřenou, nezvyklou a protiprávní.

Motivem odkladu referenda je strach přípravného výboru a Strany zelených z toho, že v případě konání referenda v zákonném termínu do 90 dnů, jejich návrh na zrušení stavby nového hlavního nádraží skutečnou většinu nezíská. Je nutné odmítnout protiprávní snahy založené na vnucování vůle menšiny většině, byť většině neagresivní a často mlčící. Referendum je nástroj přímé demokracie a navrhovatel zvítězí jen, pokud má za sebou podporu většiny občanů a ne jen hlučné skupinky. Referendum nemůže být zneužito k tomu, že demokratický zvolené orgány města budou zbaveny své zákonné působnosti rozhodovat o významných otázkách života města, kam patří i stavba nového hlavního nádraží.

 

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda klubu Zastupitelů za ČSSD

Ing. Oliver Pospíšil
člen ZMB