Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


NE elektronickému systému zápisu do MŠ!

Út 02.12.2014 23:16

Tisková zpráva

ČSSD Brno-střed zcela zásadně protestuje proti postupu Rady MČ Brno-střed, která dne 2. prosince 2014, ve vší tichosti a zcela prokazatelně bez jakékoliv studie a hlubší znalosti situace, rozhodla o připojení všech mateřských škol na území městské části Brno-střed do systému elektronického zápisu MŠ. Toto rozhodnutí je zcela laické, bez znalosti problematiky procesu zápisů do MŠ na území Brna-středu a povede k dalšímu zhoršování již tak vážné situace!

I přes nedokonalost systému zápisu městské části Brno-střed není připojení mateřských škol k elektronickému zápisu řešením, které by jakkoliv vycházelo vstříc potřebám rodičů dětí z Brna-středu. Toto rozhodnutí povede pouze k tomu, že mateřské školy budou nuceny primárně přijímat předškoláky ve věku 5-6 let z celého Brna a např. tříleté děti z naší městské části budou rodiče nuceni umisťovat ve školkách ostatních městských částí. Pouze elektronický systém v tak specifické městské části, jakou je Brno-střed, nemůže uspokojit požadavky rodičů na umístění jejich dětí do MŠ a není prakticky žádným řešením.

Řešení nedostatečné kapacity mateřských školek je podle ČSSD Brno-střed nutné hledat v efektivním využívání prostor MŠ a ZŠ, jejich rekonstrukci a zvelebení, výstavbě tzv. modulových školek nebo využívání nemovitostí v majetku městské části či města Brna. Přístup Rady MČ Brno-střed bez hlubší znalosti problematiky a hledání cest ke zlepšení situace je amatérský a neohlíží se na potřeby většiny rodičů dětí v městské části Brno-střed.

 

ČSSD Brno-střed se dále ohrazuje proti zveřejňování, resp. nezveřejňování zápisů z jednání RMČ Brno-střed. Veřejnost ani opoziční zastupitelé nemají přístup k informacím a tedy možnost kontroly fungování Rady městské části, zápisy z jednání RMČ totiž nejsou zveřejňovány ani v rámci radnice MČ Brno-střed, ani na webových stránkách městské části!

 

Mgr. David Čížek

člen VMO 01 ČSSD Brno-střed