Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Nová koalice v čele města: Vítěz bere vše!

So 28.02.2015 17:20

První povolební měsíce potvrzují definitivní změnu politické kultury v Brně. Skončilo vnímání správy města, v níž vždy měla adekvátní postavení i opozice. Doposud nebyla zaznamenána tak jednoznačná snaha uplatnit nárok na vše, jak to činí současné politické vedení města.

K tomuto tvrzení mě vede i skutečnost, že nekoaliční zastupitelé jsou vyřazeni z účasti na aktivní práci pro město, od komisí a výborů po městské společnosti. Exaktně to lze doložit porovnáním s předešlými obdobími.
Co vede koalici k takovému chování? Jsem členem Zastupitelstva města Brna od roku 1998, dvě volební období jsem byl v opozici a dvě v koalici. Určitě to není tak jednoduché, že vítěz má sám málo a ještě k tomu kamarády. To by bylo příliš laciné, byť na tom jistě něco je.
Podle mě je podstata v konkrétním způsobu vzniku současné koalice, což lze snadno dovodit pražským zákazem vytvořit v Brně logické uskupení v barvách vládních stran, ostatní již bylo matematickou rutinou. Navíc si ČSSD v Brně svým chováním v minulém volebním období podepsala ortel nechtěného sama.
Vraťme se k úvaze, co vede koalici k nevraživému přístupu ke svým předchůdcům a současným kolegům v zastupitelstvu.
U nového vedení města je nepřehlédnutelné, že se jedná o seskupení solitérů a zájmových skupin, již se prolínají bez ohledu na politickou příslušnost a (ideové) zájmy. Jedním z mála společných znaků je nezkušenost v komunální politice, vyjma několika málo jedinců ze Strany zelených a KDU-ČSL.
Nicméně věřím v lidskou, morální a manažerskou kvalitu některých členů koalice. Je-li současný postoj nové reprezentace zároveň přijetím nejen politické odpovědnosti za činěná rozhodnutí, myslím, že s příchodem sebedůvěry se dostaví i zájem o spolupráci s těmi, kteří chtějí a mají Brnu co dát.

Vlastimil Žďárský
člen Zastupitelstva města Brna