Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Nová politická kultura a Žít Brno

Ne 12.07.2015 00:26

Žít Brno vyhrálo volby na Brno-střed i díky tomu, že veřejně hlásalo, že bude věci dělat jinak, že staré dlouhodobě kritizované poměry změní a přinese novou úroveň politiky. Jaký je výsledek měsíců po volbách? Jedním slovem tristní. Nejen, že Žít Brno úroveň politiky jako věci veřejné k lepšímu nezměnilo, ale výrazně k některým evidentním přešlapům přispívá.

Skandální je v poslední době především fakt, že radnice z obecních prostředků zaměstnala člověka, který se dle oficiálního auditu 85% své pracovní doby věnuje statusům strany Žít Brno na facebooku. Pokud by byl placen z peněz této strany, tak by to byla jejich věc, bohužel tato osoba je placena z veřejných peněz. Není snad nepotismus, zaměstnávání spřátelených osob a nadřazování osobních zájmů nad zájem veřejný právě něčím, proč byli někteří voliči oprávněně znechuceni a volali po změně? Odpověď na tuto otázku ať si každý zodpoví sám. Jen dokreslením této absurdní situace je bohužel i slovník, kterým častuje tato radnicí zaměstnaná osoba v pracovní době své názorové oponenty. Některé výrazy by zřejmě nepoužil ani námořník v přístavní krčmě, kterému rok nezaplatili mzdu...

Opravdovým majákem ctností je potom uvolněný radní pro legislativu Svatopluk Bartík. Na posledním jednání komise legislativní a organizační označil hlasování opozice za politické chucpe. Toto slovo znamená především jistý druh opovážlivosti či drzosti a přesně to měl pan Bartík evidentně na mysli a to vše jen proto, že opozice nehlasovala vždy podle jeho přání. V situaci, kdy koalice disponuje pohodlnou většinou a komise je pouze poradním orgánem rady městské části Brno-střed, která může jakékoliv výstupy z komise korigovat a přehlasovat, je takové jednání spíš ukázkou ztráty sebekontroly a působí směšně. Zřejmě je potřeba pouze zopakovat, že je výsostným právem opozice hlasovat podle svého názoru a svědomí a že ani kdyby pan Bartík spílal všem za jejich hlasování dle vlastního uvážení ještě vehementněji a netaktněji, tak nikomu opoziční zastupitelé skládat účty nemusí, taková je totiž role opozice – nesouhlasit a poukazovat na chyby.

Zkusme si však naopak zrekapitulovat angažmá radního Bartíka ve funkci, protože ten účty rozhodně skládat musí: za 50 tisíc měsíčně z kapes daňových poplatníků je výsledkem zatím pouze to, že veškeré dotazy na jednání zastupitelstva přechází mlčením, případně hází vinu za nedostatky ve svých návrzích na jiné; v jemu svěřené gesci však zodpovědnost nese pouze on sám. Skutečně chce tímto způsobem pokračovat ještě více než tři roky? Při dalších následujících komunálních volbách může snadno dojít k situaci, kdy žádná sebelepší předvolební kampaň už nedokáže zakrýt fakt, že jednání některých členů Žít Brno jaksi překračuje snesitelnou mez a že se celkově jedná pouze o nepodařený žert lidí, kteří dostali ve volbách šanci ukázat, jak dokážou pro Brno a jeho občany skutečně pracovat a tragicky selhali. Radní Bartík prožívá příjemné časy, za peníze nás všech se tváří, že neexistuje a že mít dobrou mediální sebeprezentaci stačí na zamaskování neschopnosti a nečinnosti, pan radní se rozhodně mýlí. To donekonečna jistě nebude stačit, ti kteří začali jako profesionální aktivisté a byli zvyklí upozorňovat na nejrůznější nešvary politiky a sami se po volbách stali politiky, budou muset prokázat, co tedy změnili k lepšímu. Zatím však kroky Žít Brno na radnici Brno-střed od voleb působí jako jedno velké chucpe!

 

Mgr. Tomáš Řepa
zastupitel ZMČ Brno-střed