Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Nová pravidla pronájmů bytů na Brně-středu

Po 22.02.2016 10:06

Zastupitelstvo MČ Brno-střed minulý týden schválilo úpravu pravidel pronájmu obecních bytů. Po jejich prostudování se nemohu ubránit vzpomínce na hru Hospoda na mýtince a klasickou repliku "Otevřel si hospodu, ale chodili mu tam lidi". Současná pravidla se drží stejné logiky.

Na lid musí být přísnost

Nová pravidla vznikla úpravou předchozích a přináší jen dílčí úpravy. Za zmínku stojí tyto novinky:

* Opravené byty budou přidělovány max. na 2 roky a nájemce musí na své náklady uzavřít dohodu o vyklizení bytu s notářskou doložkou vykonavatelnosti; splatnost nájmů je už při podpisu 2 měsíce dopředu (při podpisu nájemník dluží dva nájmy).

* Rada preferuje vlastní opravy bytů (ve vlastním standardu) před inominátní smlouvou. Dozvěděli jsme se, že je to pro nájemníka i MČ výhodnější (což je poměrně divoká ekonomická úvaha).

* Žadatel opět dokládá finance, ale i příjmy za poslední 3 měsíce (příp. daňové přiznání či potvrzení o dávkách).

Nový trend je evidentní - maximální lustrace uchazeče o byt a uvolnění otěží byrokratické zátěže. Zcela chybí zájem o zatraktivnění obecního bydlení a to je naopak ještě méně dosažitelné pro běžné občany. To vše při 400 volných bytech a problémech s jejich obsazením.

Městská část by měla být partnerem nájemníka obecního bytu a neměla by ho úředně šikanovat. Lidštější přístup samosprávy k nájemníkům byl cílem minulé rady, která upustila od dokládání financí na opravu bytu vlastním nákladem. Tento požadavek je zpět. Občan při žádosti o opravený byt musí doložit zaměstnání a příjem z něj, uzavřít doložku o vystěhování, zaplatit při podpisu 3 nájmy a za dva roky doufat, že mu bude smlouva prodloužena.

Nejhorší aspekty se podařilo zmírnit

Největší úlety z pera tvůrce se našim zastupitelům podařilo zmírnit během projednávání v komisích. Zmíněná záloha byla původně navržena na 4 nájmy a podařilo se nám ji snížit na nájmy dva. Hodnocení uchazečů pozitivně diskriminovalo manžele a jiná možnost nebyla obodována.

Bohužel nebyl materiál nakonec znovu projednán v „mateřské“ bytové komisi, ale jako slepenec různých návrhů putoval přímo do ZMČ. Tam se projevila nechuť ho dále upravovat, i přes to, že obsahuje nesmyslně duplicitní části a dvě zákonu odporující pasáže o nájemníkovu odmítnutí nároku na vyrovnání zhodnocení.

Pravá ruka sociálně integruje, levá zpřísňuje získání bytu

Na „velkém“ městě se momentálně přijímá Strategický plán soc. začleňování. ZMB rozvíjí námi nastartované sociální bydlení a připravuje se na schválení plánu integrace; ten konstatuje překážky v získání obecního bytu, které jsou způsobeny „různě přísnými kritérii jednotlivých MČ“. V Brně je 746 volných bytů a 66 % z nich má Brno-střed. Náměstek Hollan v ZMB podporuje Martina Freunda a již zmíněnou sociální integraci, ale v zastupitelstvu Brna-středu hlasuje pro nová pravidla; moje otázky hledající soulad těchto dvou politik zůstaly nezodpovězeny.

Proč se liší politika koalic na Brně-středu s tou v ZMB a její členové to ignorují?


Bc. Jindřich Zechmeister
zastupitel ZMČ Brno-střed