Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Nový územní plán v cílové rovince

4. dubna 2020

V těchto dnech dochází k významné události pro všechny Brňáky i pro město Brno vůbec. Počátkem dubna totiž dochází k oficiálnímu zveřejnění návrhu nového územního plánu města Brna, který zpracovala kancelář architekta města. Občané ho najdou na úřední desce magistrátu. Předlouhý proces přípravy nového územního plánu (který započal v roce 2007) se tak konečně dostává do závěrečné fáze, dostihovou terminologií do cílové rovinky. Občané budou mít možnost ho prostudovat a samozřejmě se zúčastnit i oficiálního veřejného projednání, které proběhne 17.6.2020. Tam bude příslušnými odborníky návrh nového územního plánu představen a odborně okomentován a občané v diskusi se zástupci zpracovatele, pořizovatele i vedení města budou moci vyjádřit své názory. V do 24.6.2020 bude také zákonný termín pro to, aby občané mohli využít svého práva formálně uplatnit své námitky a připomínky. Všechny podané námitky a připomínky budou v následujících měsících odborem územního plánování vypořádávány. To bude jistě náročný proces, ale je potřeba mu věnovat náležitou pozornost a péči. V příštím roce by tak mohlo proběhnout druhé kolo veřejných připomínek k upravenému návrhu tak, aby v polovině roku 2022 mohla být definitivní podoba nového územního plánu města Brna konečně schválena Zastupitelstvem města Brna. Strategický dokument, který určí podobu města na mnoho dalších desetiletí musí být schválen včas.

Další dobrá zpráva je, že odbor stále nestíhá v zákonných lhůtách vydávat tzv. závazná stanoviska ve stavebním řízení.

JUDr. Jiří Oliva
místopředseda MěP ČSSD Brno-město