Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Občané versus radnice Brno-střed pro rok 2016

Po 22.02.2016 10:13

Na konci roku 2015 jsem se na zastupitelstvu dotazoval v interpelaci na plnění programového prohlášení a plány jednotlivých zodpovědných koaličních představitelů na rok 2016.

Odpovězeno mi bylo tak, že to ve mně budí dojem, že ve většině oblastí se bude pokračovat v podobném duchu jako doposud, to znamená některé nutné záležitosti jako opravy škol a investice do bytového fondu budou vydávány za nadstandardní péči o obyvatele Brno-střed a pomalu v revoluci v přístupu k nim. Nic nadstandardního na tom ovšem není, je to běžná agenda, jde jen o smysluplnost a objem takových investic. I tak je samozřejmě nutná jejich kontrola.

K tomu se ovšem přidává hned několik oblastí, které ve mně budí pochybnosti. Již dříve jsem se dotazoval na smysluplnost zavádění participativního rozpočtu, když prostředky, které budou moct v tomto směru být použity, budou jen v řádu statisíců, navíc ještě není dořešený kontrolní mechanismus, aby toho nemohla využívat vždycky jen určitá skupina lidí a na ostatní by se nedostalo. Na výsledek si počkáme. Stejně tak jsem zvědavý na výsledky na posledním zastupitelstvu odsouhlasené změny pravidel pro přidělování obecních bytů, které dle mého názoru podmínky žadatelů zpřísňuje, a navíc budou již jen minimálně opravovat byty sami dle svých představ, ale budou opravovány na náklady radnice před zveřejněním v nabídce občanům. Pokud v důvodové zprávě k této nové koncepci bylo uvedeno, že starý systém generoval navyšování počtu volných bytů, což je zjevná nepravda, tak jsem zvědavý na výsledky tohoto systému. V odpovědi na moji interpelaci mě trochu pobavila i položka u jednoho z místostarostů nazvaná příprava vyrovnaného rozpočtu. Pokud vím, rozpočty městských částí, na rozdíl např. od celoměstského rozpočtu, musí ze zákona vždy končit tzv. pozitivní nulou, tedy vyrovnané musí být tak jako tak. S nadsázkou tedy musím konstatovat, že jsem rád, že koalice nechce opět zopakovat plánování trestného činu jako u nezákonného schválení odměn pro dva své kolegy v roce 2015.


Mgr. Tomáš Řepa
zastupitel ZMČ Brno-střed