Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Pomoc sociálním službám v letošním roce

Po 04.04.2016 12:59

V orgánech krajské samosprávy doporučím rozdělení finančních prostředků Jihomoravského kraje ve výši cca 34. 000 000,-Kč.

Mimořádná finanční podpora formou dodatků ke stávajícím smlouvám bude určena sociálním službám v Jihomoravském kraji na základě provedené analýzy nákladů na úvazky pracovníků v přímé péči. S ohledem na nutnost zachování rovného přístupu je nutné, přistupovat k sociálním službám bez ohledu na zřizovatele. S ohledem na obecně nižší platy v neziskových organizacích, které poskytují ambulantní a terénní služby. Je to také v souladu s rozvojovou koncepcí kraje, která je schválena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Mgr. Marek Šlapal
náměstek hejtmana