Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Potrefená husa kejhá falešně…

Nemá smysl dlouho se patlat ve špíně, kterou Martin Freund vypustil na svém facebookovém profilu. Účelem pondělní tiskové zprávy Olivera Pospíšila „Odvrácená strana projektu Rapid Re-Housing“ bylo na rovinu ukázat, jaký je pravdivý stav okolo projektu Rapid Re-Housing. Cílem tiskovky nebylo ani Rapid Re-Housing shazovat (ačkoliv ČSSD Brno-město k němu má celou řadu zcela zásadních a nepřekročitelných výhrad), ani ukazovat na konkrétní neplatící klienty RR, ale poukázat na problémy, které před veřejností vedení města zamlčuje. Nikdo soudný nemůže říct, že pokud obyvatelé dotčených domů sepisují stížnosti a petice, je občanské soužití v těchto domech v pořádku. Nikdo soudný nemůže tvrdit, že pokud v domácnost RR každý měsíc narůstají dluhy za nájem, dluhy neexistují. A pokud tyto problémy jsou a zodpovědné osoby je kryjí, pak by asi neměli sedět na svých místech, ale někde zcela jinde…

Ale k věci. Za prvé, uvolněný zastupitel Freund tvrdí, že dluhy v domácnostech projektu Rapid Re-Housing nejsou, příp. že nejsou dlouhodobé. Z dostupných zdrojů (OS MMB) jasně vyplývá, že na začátku měsíce října dlužilo za nájem 18 domácností, z toho dvě částky za 6, resp. 8 po sobě jdoucích měsíců; ostatní dlužníci dlužili za jeden až pět měsíců. Na základě čeho a k jakému datu byly nájemní smlouvy u 22 domácností v RR prodlouženy, nevíme. Nutno dodat, že pomoc sociálně ohroženým a vyloučeným je jeden z pilířů sociální politiky ČSSD a k této problematice se brněnská sociální demokracie vyjádřila již mnohokrát. O naše názory však nebyl ze strany koalice zájem, navíc i když vycházíme ze stejných principů, kterými se ohání zástupci zejm. Žít Brno, byli jsme jimi často označováni jako antisociálové nebo dokonce xenofobové. My přitom nekritizujeme smysl RR (pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují – myšleno ohrožené rodiny), ale provedení (počínaje drahou studií Ostravské univerzity přes výběr klientů a pravidla až po začleňování těch, kteří jsou konfliktní, dluží městu vysoké částky za předchozí nájem, lokality, nulovou motivaci jako např. prostupné bydlení, apod.)!

Za druhé, uvolněný zastupitel Freund tvrdí, že brněnská socdem neudělala za svého vedení města v sociální oblasti vůbec nic. Takže tady je jen část toho, co sociální demokracie v letech v minulém volebním období v Brně prosadila:

 • Podpora prostupného či trvalého bydlení pro matky s dětmi (nynější koalice např. zrušila Domov pro matky s dětmi Zvonek)
 • Rozšíření kapacit prostupného sociálního bydlení v samostatných bytech, rekonstrukce 12 bytových domů pro sociálně slabé občany a rodiny (poslední otevřen v roce 2015, Francouzská 42)
 • Integrovaný plán rozvoje města Brna, revitalizace problémových zón v okolí ulic Francouzská, Hvězdova, Bratislavská, Cejl
 • Prevence bezdomovectví ve spolupráci s Městskou policií a Armádou spásy
 • Městské středisko krizové sociální pomoci (např. ul. Masná), azylové domy a sociální prevence (Křenová, Podnásepní), Středisko osobní hygieny (Rumiště 11)
 • Sociální projekty přímé intervence v terénu (Městská policie)
 • Seniorské výměny bytů (Brno-střed)
 • V rámci 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna předchůdce Rapid Re-Housingu (umístění 50 sociálně ohrožených nebo vyloučených rodin do sociálních bytů, start r. 2012)
 • Projekt tzv. „Startovacích bytů“
 • Domovy pro seniory s pečovatelskou službou
 • Navýšení počtu poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím městských a příspěvkových organizací
 • Spolupráce s IQ Roma Servis na množství projektů pro lokality sociálně vyloučených skupin
 • Komunitní plánování
 • Spolupráce s krajem na financování a zřizování chráněného bydlení či sociální pomoci seniorům a sociálně ohroženým

Mimochodem, minulé vedení města nedělalo „vůbec nic", a tak většinu „neexistujících dokumentů“ o „ničem“, jako např. Komunitní plán sociálních služeb města Brna, beze zbytku využila ve svůj prospěch stávající koalice. Nám to ale naprosto nevadí, hlavně, že naše „nic“ pomohlo na správných místech.

A ještě na okraj. Martin Freund prohlásil, že pokud se v budoucnu objeví kritika tohoto projektu, vše si rád zodpoví. Opravdu má vypadat zodpovědnost a reakce na oprávněnou kritiku tak, že pan zastupitel očerňuje ČSSD, kudy chodí, používá podpásovky a lži jako argument, a denně napíše esej na téma „Proč nenávidím brněnskou sociální demokracii“?

Takže nyní už máte dostatek indicií k tomu, abyste mohli vydedukovat, jak to bylo doopravdy…

Mgr. David Čížek
člen MěVV ČSSD Brno-město